Home

Home >> Home

สถานอมตะธรรมพุทธปัญโญ สร้างขึ้นบนเนื้อที่กว่า 16 ไร่ (กำลังบอกบุญซื้อที่ดินเพิ่มเติม) ตั้งอยู่ที่ ตำบลหัวหวาย อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อสาธารณประโยชน์ให้ชาวพุทธได้ปฏิบัติธรรม สร้างบุญตามแนวทางหลวงปู่ดู่หลวงตาม้า และเป็นสถานที่จัดกิจกรรมทำบุญเป็นประจำทุกเดือน

โครงการสร้างสมเด็จองค์ปฐมบรมมหาจักรพรรดิ 199 องค์

Casting 4 cubits Buddha

เราจัดหล่อสมเด็จองค์ปฐมฯ เดือนละ 2 ครั้ง

Emperor

โครงการสร้างหลวงปู่ดู่ทรงจับเข่าแผ่เมตตาบารมีLuang Pu Du Museum

Emperor

%d bloggers like this: