โครงการสร้างหลวงปู่ดู่ พุทธพรหมปัญโญ ทรงจับเข่าแผ่เมตตาบารมี หน้าตัก 19.99 เมตร และพิพิธภัณฑ์หลวงปู่ดู่หลวงตาม้า

Home >> โครงการสร้างหลวงปู่ดู่ พุทธพรหมปัญโญ ทรงจับเข่าแผ่เมตตาบารมี หน้าตัก 19.99 เมตร และพิพิธภัณฑ์หลวงปู่ดู่หลวงตาม้า

วีดีโอพรีเซ้นท์โมเดลพิพิธภัณฑ์หลวงปู่ดู่ หลวงตาม้า 

โครงการสร้างหลวงปู่ดู่ ทรงจับเข่าแผ่เมตตาบารมี หน้าตัก 19.99 เมตร (ใหญ่ที่สุดในโลก) และพิธภัณฑ์หลวงปูู่ดู่หลวงตาม้า ณ สถานอมตะธรรมพุทธพรหมปัญโญ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ การสร้าง หลวงปู่ดู่จับเข่าขนาดใหญ่ เป็นจุดมุ่งหมายให้คนได้กราบไหว้บูชาสักการะ พ่อแม่ครูบาอาจารย์ในแนวทางโพธิญาณ และเพื่อรวบรวมธรรมะคำสอนให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจในเรื่องการสร้างบุญบารมี

วีดีโอถ่ายจากมุมสูงแสดงภูมิทัศน์ในโครงการสร้างหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ ทรงจับเข่าแผ่เมตตาบารมี ณ ปัจจุบัน

ในอนาคต ประตููสู่ภาคเหนือจะมี landmark แห่งใหม่เกิดขึ้นที่นี่ เป็นสถานที่สักการะหลวงปู่ดู่องค์ใหญ่ หน้าตัก 19.99 เมตร และเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแก่หมู่คณะและผู้ที่สนใจ ได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์แล้ว ในวันที่ 10 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยพระเดชพระคุณหลวงตาม้า เป็นองค์ประธาน ที่สถานอมตะธรรมพุทธพรหมปัญโญ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ โมทนากับผู้นำในการสร้างความดี ณ สถานที่ แห่งนี้ พระอาจารย์ ปฏิภาณ สันตจิตโต ภายใต้การอุปถัมป์ของพระเดชพระคุณหลวงตาม้า วิริยธโร และโมทนากับผู้ร่วมสร้างทุกรูปทุกนาม ครับ

สำหรับโครงสร้างอาคารจะมี 3 ชั้น นับจากฐานล่างจนถึงยอดเศียร หลวงปู่ดู่ สูงประมาณ 40 เมตร

ชั้น 1 – เป็นพิพิธภัณฑ์หลวงปู่ดู่หลวงตาม้า สำหรับจัดแสดงชีวประวัติ และคำสอนของท่าน ลักษณะเป็นห้องชมภาพยนตร์ในระบบดิจิตอลฉายการตอบปัญหาธรรมของหลวงตาม้า สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเสิชหาได้โดยจะเก็บเป็นไฟล์วีดีโอไว้ให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาต่อไปในอนาคต

ชั้น 2 – เป็นห้องโถงไว้สำหรับ ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และจัดอบรมให้ความรู้แก่ญาติธรรม

ชั้น 3 – เป็นองค์ หลวงปู่ดู่ทรงจับเข่าแผ่เมตตาบารมี หน้าตัก 19.99 เมตร

ญาติธรรมสามารถร่วมบุญตามจิตศรัทธาได้ที่ ธ.กสิกรไทย เลขบัญชี 061-182-7-504
ชื่อบัญชี “มูลนิธิสถานอมตะธรรมพุทธพรหมปัญโญ” 

เพิ่มเพื่อน

แจ้งร่วมบุญคลิกที่นี่

กองบุญที่เปิดให้ร่วมบุญในโครงการ

รับเจ้าภาพกองละ 10,000 บาท ได้สลักชื่อจารึกไว้ที่อาคารบรมครูเหนือเศียรเกล้า หรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธา

ครุฑ

ญาติธรรมสามารถร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาที่
ชื่อบัญชี “มูลนิธิสถานอมตะธรรมพุทธพรหมปัญโญ”

🗣ธนาคารกสิกรไทย
เลขบัญชี 061-182-7-504
แจ้งร่วมบุญได้ที่ LINE “สถานอมตะธรรมฯ”
เพิ่มเพื่อนแจ้งร่วมบุญคลิกที่นี่

ถวายไฟ

ญาติธรรมสามารถร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาที่
ชื่อบัญชี “มูลนิธิสถานอมตะธรรมพุทธพรหมปัญโญ”

🗣ธนาคารกสิกรไทย
เลขบัญชี 061-182-7-504
แจ้งร่วมบุญได้ที่ LINE “สถานอมตะธรรมฯ”
เพิ่มเพื่อนแจ้งร่วมบุญคลิกที่นี่

คาถามหาจักรพรรดิ

พญานาคราช

ญาติธรรมสามารถร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาที่
ชื่อบัญชี “มูลนิธิสถานอมตะธรรมพุทธพรหมปัญโญ” ธ.กสิกรไทย
เลขบัญชี 061-182-7-504
เพิ่มเพื่อนแจ้งร่วมบุญคลิกที่นี่


ร่วมสร้างป้ายตั้งสัจจะใหญ่ที่สุดในโลก (เจ้าภาพเต็มแล้ว)

ญาติธรรมสามารถร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาครับ

Sugja

รับเจ้าภาพ กองบุญละ 10,000 บาท ได้สลักชื่อจารึกไว้ที่ด้านหน้าองค์หลวงปู่ดู่ รับ 20 กองบุญเท่านั้น เจ้าภาพเลือกเลขลำดับได้ตามใจชอบ (เจ้าภาพเต็มแล้ว) คลิกดูภาพโมทนาบุญเจ้าภาพ

ญาติธรรมสามารถร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาที่
ชื่อบัญชี “มูลนิธิสถานอมตะธรรมพุทธพรหมปัญโญ”

🗣ธนาคารกสิกรไทย
เลขบัญชี 061-182-7-504
แจ้งร่วมบุญได้ที่ LINE “สถานอมตะธรรมฯ”
เพิ่มเพื่อนแจ้งร่วมบุญคลิกที่นี่

ร่วมสร้างป้ายพระคาถามหาจักรพรรดิใหญ่ที่สุดในโลก (เจ้าภาพเต็มแล้ว)

ญาติธรรมสามารถร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาครับ
พระคาถามหาจักรพรรดิ

ติดชื่อเจ้าภาพตรงบริเวณสีน้ำเงิน

คาถามหาจักรพรรดิ

กองบุญละ 10,000 บาท เจ้าภาพได้สลักชื่อจารึกไว้ที่แผ่นป้ายด้านหน้าองค์หลวงปู่ดู่ (เต็มแล้ว)
ดูรายชื่อเจ้าภาพ คลิกที่นี่

ญาติธรรมสามารถร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาที่
ชื่อบัญชี “มูลนิธิสถานอมตะธรรมพุทธพรหมปัญโญ”

🗣ธนาคารกสิกรไทย
เลขบัญชี 061-182-7-504
แจ้งร่วมบุญได้ที่ LINE “สถานอมตะธรรมฯ”
เพิ่มเพื่อนแจ้งร่วมบุญคลิกที่นี่

3E73422B-FF3A-49BC-A8C7-21F7E6B4827D


หลวงปู่ดู่องค์ใหญ่ที่สุดในโลก

ร่วมสลักชื่อของท่านและครอบครัวจารึกไว้บนกำแพงเทวดา-นางฟ้า ณ พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ดู่หลวงตาม้า

ร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธา 🗣ธนาคารกสิกรไทย
เลขบัญชี 061-182-7-504
แจ้งร่วมบุญได้ที่ LINE “สถานอมตะธรรมฯ”
เพิ่มเพื่อนแจ้งร่วมบุญคลิกที่นี่

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 099-909-5141 (พระปฏิภาณ สันตจิตโต) , 095-474-5466 (อ.เบนซ์)

ร่วมบุญสร้างเสาหลัก จำนวน 200 ต้น (เจ้าภาพเต็มแล้ว)

ญาติธรรมสามารถร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาที่
ชื่อบัญชี “มูลนิธิสถานอมตะธรรมพุทธพรหมปัญโญ” ธ.กสิกรไทย
เลขบัญชี 061-182-7-504

แจ้งร่วมบุญ คลิกที่นี่ เพิ่มเพื่อน

สร้างหลวงปู่ดู่องค์ใหญ่  เทเสาค้ำยันชั้นสองฐานบัวส่วนพิพิธภัณฑ์องค์หลวงปู่ดู่ หน้าตัก 19.99 เมตร จำนวน 18 ต้น รับเจ้าภาพต้นละ 100,000 บาท ได้สลักชื่อจารึกไว้ในพิพิธภัณฑ์หลวงปู่ดู่หลวงตาม้า และรับองค์หลวงปู่ดู่ หน้าตัก 9 นิ้ว ปิดทองคำแท้ (รับเจ้าภาพอีก 2 ต้น)

ญาติธรรมสามารถร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาที่
ชื่อบัญชี “มูลนิธิสถานอมตะธรรมพุทธพรหมปัญโญ” ธ.กสิกรไทย
เลขบัญชี 061-182-7-504

แจ้งร่วมบุญ คลิกที่นี่ เพิ่มเพื่อน

หลวงปู่ดู่ หลวงปู่ดู่ หลวงปู่ดู่

หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ

ติดตามโครงการและร่วมฝากกระแสบุญคลิกที่นี่

บันทึกการก่อสร้างหลวงปู่ดู่ทรงจับเข่าแผ่เมตตาบารมี หน้าตัก 19.99 เมตร และพิพิธภัณฑ์หลวงปู่ดู่หลวงตาม้า

หลวงปู่ดู่


  • 17/12/2560  วันนี้ก้าวแรก เจ้าหน้าที่ทำการทดสอบดินบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเพื่อหาระยะเสาเข็ม

https://youtu.be/csW06JYsU1I เริ่มต้นงานก่อสร้าง หลวงปู่ดู่ ทรงจับเข่าแผ่บารมี หน้าตัก 19.99 ม. เจ้าหน้าที่จะทำการทดสอบดิน บริเวณพื้นที่ก่อสร้างเพื่อหาระยะเสาเข็ม


  • 19/12/2560 สแกนต้นแบบหลวงปู่ดู่ รอถอดแบบโครงสร้างเป็นองค์ 19.99 ม.หลวงปู่ดู่

  • 22/01/2561 เริ่มตัดโฟมเพื่อขึ้รูปส่วนเศียรหลวงปู่ดู่

 


1/4/2561 งานผ้าป่าสร้างเศียรหลวงปู่ดู่และซื้อที่ดินบริเวณก่อสร้าง พระเดชพระคุณหลวงตาม้าเป็นองค์ประธานนำปิดทองเศียรหลวงปู่ดู่


8/4/2561 เริ่มตอกเสาเข็มฐานพิพิธภัณฑ์หลวงปู่ดู่หลวงตาม้า


5/5/2561 เทตอม่อ


28/5/2561 เทพื้นชั้นที่ 1


2/6/2561 เตรียมเสาเอก


14/7/2561 งานผ้าป่าสามัคคีเทเสาเอก 8 ทิศ 9 ต้น โดยพระเดชพระคุณหลวงตาม้าเป็นองค์ประธานในพิธี ดูประมวลภาพในวันงานคลิกที่นี่ https://www.youtube.com/watch?v=Y3znQcro__A


18/8/61 เตรียมผูกเหล็กเทคาน3/9/2561 เตรียมผูกเหล็กเทคานชุดที่ 2


5/9/2561 เทคานชุดที่ 2


17/9/2561 เตรียมเทคานชุดที่ 3 และโครงสร้างบันไดพญานาค


19/9/2561 เทคานชุดสุดท้าย 


24/9/2561 เตรียมเทบันไดพญานาค


26/9/2561 เตรียมวางแผ่นพื้นชั้นที่ 2 


7/10/2561 เทปูนบันไดพญานาค


10/12/2561 งานผ้าป่าเทเสาค้ำองค์หลวงปู่ดู่ หน้าตัก 19.99 เมตร โดยพระเดชพระคุณหลวงตาม้าเป็นองค์ประธาน รับชมประมวลภาพบันทึกบุญคลิกที่นี่


21/3/2562 ย้ายเศียรหลวงปู่ดู่ขึ้นชั้น 2 ของพิพิธภัณฑ์ เพื่อเตรียมงานผ้าป่ายกเศียรใหญ่ วันที่ 19 พฤษภาคม 2562


19/5/2562 หลวงตาม้าเป็นองค์ประธานในพิธียกเศียรหลวงปู่ดู่ขึ้นสูยอดพิพิธภัณฑ์ วันที่ 19 พฤษภาคม 2562

ชมประมวลภาพวันงานคลิกที่นี่ https://wp.me/P8EUwX-RW


21/7/2562 หลวงตาม้าเป็นองค์ประธานในพิธีหล่อหัวใจหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ

ชมประมวลภาพวันงานคลิกที่นี่ https://wp.me/P8EUwX-Uz

17/8/2562 รายงานความคืบหน้าทำสีองค์หลวงปู่ดู่ และสร้างอาคารสวดมนต์


25/9/2562 รายงานความคืบหน้าเตรียมทำสีองค์หลวงปู่ดู่


8/10/2562 บรรจุหัวใจหลวงปู่ดู่


28/10/2562 ทำสีทององค์หลวงปู่ดู่13 – 14/12/2562 ฉลองบุญสำเร็จสร้างองค์หลวงปู่ดู่ทรงจับเข่าแผ่เมตตาบารมีองค์ใหญ่ที่สุดในโลก และ หล่อหลวงปู่ดู่องค์ยืนปิดอันตรายาปิสูงที่สุดในโลก

หลวงปู่ดู่องค์ใหญ่ที่สุดในโลก

ดูภาพบันทึกบุญในงาน คลิกที่นี่ https://wp.me/P8EUwX-10K


5/04/2563 บอกบุญสร้างป้ายท้าวจตุโลกบาลทั้ง4 และบันไดพญานาค (ปิดรับเจ้าภาพแล้ว)


29/6/2563 บอกบุญซื้อที่ดินเพิ่ม https://wp.me/P8EUwX-1oM


28/7/2563 อัพเดทงานสร้างบันไดพญานาค

👋🏼 ร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธา

ญาติธรรมสามารถร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาที่
ชื่อบัญชี “มูลนิธิสถานอมตะธรรมพุทธพรหมปัญโญ” ธ.กสิกรไทย
เลขบัญชี 061-182-7-504
แจ้งร่วมบุญได้ที่ LINE
คลิกที่นี่ https://line.me/R/ti/p/%40big7518t

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 099-909-5141 , 095-474-5466 แจ้งร่วมบุญ คลิกที่นี่

เพิ่มเพื่อน

  • กองบุญละ 100 บาทรับพระผงที่ระลึกมวลสารหมื่นชนิด(ค่าส่ง1-10องค์ 50 บาท)

  • กองบุญละ 1,000 บาทรับ พระกริ่งหลวงปู่ดู่ชุบทอง

  • กองบุญละ 2,000 บาทได้เขียนชื่อบนแผ่นทองบรรจุในองค์หลวงปู่ (ปิดรับแล้ว)
  • กองบุญละ 10,000 บาทได้สลักชื่อที่กำแพงเทวดานางฟ้า (ปิดรับแล้ว)

-กองบุญละ 100,000 บาทรับหลวงปู่ดู่ 9 นิ้วปิดทองคำแท้ และได้สลักชื่อที่กำแพงเทวดา-นางฟ้า ณ พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ดู่หลวงตาม้า

หรือตามกำลังศรัทธา

ร่วมบุญได้ที่
061-182-7-504
ธนาคาร กสิกรไทย
ชื่อบัญชี มูลนิธิสถานอมตะธรรมพุทธพรหมปัญโญ

โอนปัจจัยแล้วรบกวนแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทร คลิกที่นี่เพิ่มเพื่อน