ขอเชิญร่วมสร้างบันไดพญานาคราช 4 ตระกูล

Home >> ขอเชิญร่วมสร้างบันไดพญานาคราช 4 ตระกูล

ทางขึ้นพิพิธภัณฑ์หลวงปู่ดู่หลวงตาม้า

ณ สถานอมตะธรรมพุทธพรหมปัญโญ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

ญาติธรรมสามารถร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาที่
ชื่อบัญชี “มูลนิธิสถานอมตะธรรมพุทธพรหมปัญโญ” ธ.กสิกรไทย
เลขบัญชี 061-182-7-504
เพิ่มเพื่อนแจ้งร่วมบุญคลิกที่นี่

บอกบุญลูกนาคหลานนาคเชื้อสายญาณบารมีพ่อปู่พยานาคทั้ง 4 ตระกูล

สร้างบันไดพญานาคถวายหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ ทรงจับเข่าแผ่เมตตาบารมีองค์ใหญ่ที่สุดในโลก

กองบุญ10,000 บาท
องค์ละ 20 กองบุญ
ท่านเจ้าภาพจะได้ติดชื่อที่บันไดนาค
🔥ติดได้ 1 ชื่อเท่านั้น จะเป็นชื่อบุคคล หรือชื่อครอบครัว ก็ยินดีครับ พื้นที่มีจำกัด🔥

ปิดรับเจ้าภาพแล้ว

ญาติธรรมสามารถร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาที่
ชื่อบัญชี “มูลนิธิสถานอมตะธรรมพุทธพรหมปัญโญ” ธ.กสิกรไทย
เลขบัญชี 061-182-7-504
เพิ่มเพื่อนแจ้งร่วมบุญคลิกที่นี่


ภาพอนุโมทนาบุญสำหรับเจ้าภาพ ตระกูล “วิรูปักษ์ กายสีทอง” รับ 20 กองบุญ (เต็มแล้ว)


ภาพอนุโมทนาบุญสำหรับเจ้าภาพ ตระกูล “เอราปถ กายสีเขียว” รับ 20 กองบุญ (เต็มแล้ว)


ภาพอนุโมทนาบุญสำหรับเจ้าภาพ ตระกูล “ฉัพพยาปุตตะ กายสีรุ้ง” รับ 20 กองบุญ (เต็มแล้ว)


ภาพอนุโมทนาบุญสำหรับเจ้าภาพ ตระกูล “กัณหาโคตมะ กายสีดำ“ รับ 20 กองบุญ (เต็มแล้ว)