เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระประธาน สมเด็จองค์ปฐมบรมมหาจักรพรรดิ (หลวงพ่อกินบ่เสี้ยง) หน้าตัก 5.55 เมตร

Home >> เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระประธาน สมเด็จองค์ปฐมบรมมหาจักรพรรดิ (หลวงพ่อกินบ่เสี้ยง) หน้าตัก 5.55 เมตร


รับอีก 5 กองบุญ

บูชาสมเด็จองค์ปฐม

เพิ่มเพื่อน

แจ้งร่วมบุญ

เพิ่มเพื่อน

แจ้งร่วมบุญ

สมเด็จองค์ปฐม

หลวงตาม้า

กองบุญละ 22,222 บาท รับพระต้นแบบเนื้อทองเหลืองปิดทองคำแท้ พร้อมได้สลักชื่อที่กำแพง 1 ชื่อ

เพิ่มเพื่อน

แจ้งร่วมบุญ

รายชื่อเจ้าภาพสร้างพระประธาน กองบุญละ 22,222 บาท

เพิ่มเพื่อน

สอบถามรายละเอียด

เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ สร้างสมเด็จองค์ปฐมบรมมหาจักรพรรดิ กินบ่เสี้ยง หน้าตัก 5.55 เมตร

ณ อาคารบรมครูเหนือเศียรเกล้า สถานอมตะธรรมพุทธพรหมปัญโญ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

กองบุญละ 22,222 บาท รับพระต้นแบบเนื้อทองเหลืองปิดทองคำแท้ พร้อมได้สลักชื่อที่กำแพง 1 ชื่อ

ร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาที่
061-1-82750-4
กสิกรไทย สาขา ตาคลี
ชื่อบัญชี มูลนิธิสถานอมตะธรรม
เพิ่มเพื่อน

แจ้งร่วมบุญ

 

ยิ่งให้ยิ่งมี
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ‘มีความรู้สึกเป็นมนุษย์’
แต่ยิ่งเอายิ่งขาด
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ‘ขาดความรู้สึกเป็นมนุษย์
การให้ด้วยความศรัทธา คือ เต็มใจให้
ไม่ใช่หมายถึงสักแต่เอาอะไรให้ใครก็ได้
แต่หมายถึงการมีน้ำใจอยากช่วย อยากอภัย
ตลอดจนอยากให้คนอื่นรู้ในสิ่งที่ควรรู้
แล้วจึงค่อยลงมือให้
พูดง่ายๆว่าเราเล็งกันที่จิต
ว่ามีความชุ่มชื่นด้วยน้ำใจเป็นตัวตั้งหรือเปล่า
เกณฑ์ง่ายๆ ที่ตัดสินได้ว่า
ใจของคุณมีศรัทธาขณะให้ทาน คือ
เมื่อนึกถึงบุญขณะต่างๆทั้ง
ก่อนทำ ขณะทำ และหลังทำ
แล้วนึกอยากยิ้มสดชื่นออกมาจากข้างใน
เป็นยิ้ม อันบันดาลขึ้นจาก
ความปลื้มเปรม ความอิ่มเอมที่บริสุทธิ์
ปราศจากเงื่อนไขแลกเปลี่ยน
แต่ถ้าทำทานแล้วฝืนยิ้มไปแกนๆ
ให้ทานด้วยจิตใจคับแคบ เช่น
แก่งแย่งชิงดีเอาหน้าเอาเด่น
หรือให้ทานแบบกีดกัน
ไม่ยอมร่วมให้ทานกับใคร
ไม่ยอมถวายสังฆทานพร้อมกัน
กับคนแปลกหน้าที่เขามาพร้อมเรา
ดึงดันจะแยกเป็นต่างหากให้พระต้องสวดสองที
ใจไม่เป็นสุขนั้น
ไม่นับว่าถึงความเลื่อมใสในทาน
เพราะแสดงให้เห็นว่าใจยังแห้งแล้งอยู่
.. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
วิธีง่ายๆเพื่อสร้างศรัทธาในการให้ คือ
ให้เพราะอยากให้
ถวายเพราะอยากถวาย
และอย่าเลือกหน้า
อย่าสร้างเงื่อนไขว่าอย่าเป็นสัตว์ ต้องเป็นคน ต้องเป็นพระ
ขอเพียงของที่ให้ทาน
เป็นสิ่งที่คุณได้มาโดยชอบธรรม
ไม่เดือดร้อนใคร
กับทั้งมีน้ำจิตคิดอยากให้
ใจก็เบิกบานเป็นปิติได้แล้ว
ยิ่งสั่งสมบ่อยเท่าไหร่
ใจในการให้ยิ่งสวยขึ้นเท่านั้น
(–พุทธพจน์
เมื่อจิตมีความปลาบปลื้ม นึกอยากให้ทาน
ที่ไหนก็ตาม กับบุคคลใดก็ตาม
ก็ควรให้ทานในที่นั้น กับบุคคลนั้น)
.. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
กำลังศรัทธาที่เต็มเปี่ยม
จะเป็นความปลื้มใจที่ได้อนุเคราะห์ผู้อื่น
หรือจะเพราะเลื่อมใสศรัทธาในผู้รับ
เช่นพระสงฆ์ผู้ทรงศีลก็ตาม
จะเป็นปัจจัยให้เกิดผลมากทั้งสิ้น
ความเลื่อมใสศรัทธาจะเกิดขึ้นสูงสุด
เมื่อทั้งผู้ให้และผู้รับ
มีความบริสุทธิ์หมดจด คือ
ศีลสะอาด
ความประพฤติสะอาด
วัตถุที่ใช้ในการให้ทานสะอาด
และความตั้งใจขณะถวายทานสะอาด
เมื่อคุณให้ทานครบวงจร
ในที่สุด ผลของทาน
จะนำคุณเลื่อนชั้นทางจิต
และจะมีสิทธิ์ให้ทานแก่ผู้ควรแก่การรับ
สูงชั้นขึ้นไปเรื่อยๆเอง!
ดังตฤณ

“บุญ ทำชาติเดียวใช้ได้เป็นอสงไขย”