ขอเชิญร่วมบุญก้อนอิฐ เพื่อสร้างอาคารบรมครูเหนือเศียรเกล้า

Home >> ขอเชิญร่วมบุญก้อนอิฐ เพื่อสร้างอาคารบรมครูเหนือเศียรเกล้า

บุญหลวงปู่ดู่

ขอเชิญร่วมบุญก้อนอิฐ
เพื่อสร้างอาคารบรมครูเหนือเศียรเกล้า
เป็นวิหารทานใหญ่
ที่ประดิษฐานสมเด็จองค์ปฐม | หลวงปู่ทวด | หลวงปู่ดู่ เนื้อทองเหลือง หน้าตัก 5.55 เมตร
ณ สถานอมตะธรรมพุทธพรหมปัญโญ
อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

องค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงตรัสไว้ว่า  “การถวายวิหารทานมีอานิสงส์มาก”

โดยมีพุทธดำรัสตรัสเอาไว้ว่า”แม้ถวายทานแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 100 ครั้ง ยังมีอานิสงส์ไม่เท่าถวายสังฆทานครั้งเดียว” “แม้การถวายสังฆทาน 100 ครั้ง ยังมีอานิสงส์ไม่เท่าการถวายวิหารทานครั้งเดียว

ร่วมบุญก้อนละ 20 บาท
ร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาที่
หมายเลขบัญชี 061-1-82750-4
กสิกรไทย สาขา ตาคลี
ชื่อบัญชี “มูลนิธิสถานอมตะธรรมพุทธพรหมปัญโญ

เพิ่มเพื่อน

“บุญ ทำชาติเดียวใช้ได้เป็นอสงไขย”

แบบแปลนอาคาร

หลวงปู่ดู่

ร่วมบุญกฐินสามัคคี หล่อหลวงปู่ทวด

หลวงปู่ทวด


 

%d bloggers like this: