บุญบุกเบิกสร้างสถานปฏิบัติธรรมแห่งใหม่ สาขาบ้านไร่ จ.อุทัยธานี

Home >> บุญบุกเบิกสร้างสถานปฏิบัติธรรมแห่งใหม่ สาขาบ้านไร่ จ.อุทัยธานี

บุญสร้างโรงครัว

สร้างกุฏิพระ

เพิ่มเพื่อน

ความคืบหน้าการก่อสร้างกุฏิพระ

เตรียมทำฐานหล่อพระ

บุญบุกเบิก

สถานอมตะธรรมพุทธพรหมปัญโญ สาขา บ้านไร่ อุทัยธานี
กำลังเดินการสร้างสถานที่สวดมนต์ตามแนวทางพระเดชพระคุณหลวงตาม้า

เมื่อประมาณ7-8 ปีที่แล้ว
พระเดชพระคุณหลวงตาม้า
เคยนำพาพอจ.ป สันตจิตโต
ไปสวดมนต์ตั้งกองบุญในพื้นที่บริเวณบ้านไร่ อุทัยธานี

บัดนี้ถึงเวลาแล้วที่จะมีสาขาสวดมนต์ของสถานอมตะธรรมที่บ้านไร่ เพื่อน้อมนำคำสอนและพาญาติธรรมได้ทำความดีตามแนวทางพระพุทธศาสนา

เพิ่มเพื่อน

บุญสร้างห้องน้ำ

 

“…ส้วมนี่อย่าลืมว่าเป็นที่ถ่ายทุกข์ ทุกข์แบบนี้ไม่บรรเทาแก่ใครเลยนะ เคยสังเกตหรือเปล่า พอรถจอดปั๊บแทนที่เขาจะถาม เขาไม่ค่อยถาม เขาถามว่า “ส้วมอยู่ที่ไหน” ใช่ไหม” …นั่นบุญใหญ่ ส้วมนี่ทุกข์อะไรมันหนักเท่า ทุกข์เข้าส้วม นี่จริง ๆ นะเป็นบุญใหญ่มาก
หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

ภาพอัพเดทความคืบหน้า

สถานปฏิบัติธรรม อุทัยธานี

 

ทำบุญ

 

หล่อพระ 2564

วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2564

เวลา 09.09 น.
สถานอมตะธรรมพุทธพรหมปัญโญ สาขา บ้านไร่ อุทัยธานี
จัดพิธีหล่อ
– พระเจ้าร่มเย็นหน้าตัก 4 ศอกทรงเครื่องโลหะดุนลาย ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดิน
10,000 บาท (รับอีก 2 กองบุญ)
ได้สลักชื่อที่ฐานพระเจ้าร่มเย็น 1 ชื่อ
– พิธีหล่อพระอุปคุต หน้าตัก 1 เมตร
ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ
5,000 บาท
ได้สลักชื่อที่ฐานพระอุปคุต 1 ชื่อ
หรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธา
ธ.ออมสิน
เลขบัญชี 020348655794
ชื่อบัญชี นาย ณัฐวุฒิ อึ๋งสืบเชื้อ
เพิ่มเพื่อน

แจ้งร่วมบุญ

อานิสงส์การถวายที่ดิน

การถวายที่ดินไว้ในบวรพุทธศาสนานั้น
นับว่าเป็นการทำบุญใน ฝ่ายวัตถุทานที่มีอานิสงส์มาก
ผู้ที่ทำบุญถวายที่ดินนี้นับว่า เป็นผู้ที่มีความฉลาดและโชคดีเป็นอย่างยิ่ง
ด้วยเพราะผลทุกอย่างที่จะบังเกิดขึ้นหลังจากนี้
ไม่ว่าจะเป็น กุฏิ โบสถ์ วิหาร หรือแม้แต่พระพุทธรูปทุกๆองค์ในวัด ตลอดจนผลแห่งธรรมทั้งปวงที่จะเกิดขึ้นในศาสนสถานหลังจากที่ได้ซื้อที่ดินถวายนี้
ผู้นั้นจะได้รับผลแห่งกุศลดังกล่าวทั้งหมด
เพราะทุกอย่างล้วนปลูกสร้างหรือบังเกิดมีขึ้นได้ก็ด้วยผืนแผ่นดินที่เราได้ เป็นผู้สร้างถวาย
โดยเฉพาะเมื่อสถานที่แห่งนั้นได้เป็นสถานที่เป็นเหตุปัจจัย แห่งการสร้างสาธุชน และเป็นเหตุให้บังเกิดพระอริยะบุคคล อันมีพระโสดาบันเป็นต้น ตลอดจนถึงพระอรหันต์เป็นที่สุดแล้วนั้น ผู้ที่มีส่วนร่วมในการซื้อที่ดินถวายในบวรพุทธศาสนาแห่งนั้นก็จักได้รับ อานิสงส์ดังกล่าวด้วย
ยังจะเป็นบุญหนุนนำทำให้ผู้นั้นเจริญด้วยทางโลกและทางธรรมยิ่งๆขึ้นไป หากจักปราถนาพระนิพพานในปัจจุบันชาติ หากผู้นั้นสามารถทำกำลังใจเต็มบริบูรณ์ทั้ง 10 ประการแล้ว การหวังซึ่งพระนิพพานในปัจจุบันชาติก็มิใช่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้
จึงจักได้ขอกล่าวอานิสงส์ส่วนหนึ่ง อันจะบังเกิดจากการได้ถวายที่ดินเพื่อสร้างวัดหรือสถานที่สำหรับปฎิบัติธรรม
ให้สาธุชนทั้งหลายได้มาทำความดี ทั้งการทำทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา เพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน
ดังได้เรียบเรียงมาดังนี้
– จักได้เกิดในถิ่นที่เป็นปฎิรูปเทส เหมาะแก่การทำความดี สร้างบุญบารมีให้ยิ่งๆขึ้นไป
– ทำให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรือง ไม่มีตกต่ำ
– มีความรื่นรมย์ทั้งในโลกมนุษย์และเทวโลก
– ปรารถนาสิ่งใดที่เป็นบุญกุศล ย่อมสำเร็จได้โดยง่าย เป็นอัศจรรย์
– ได้รูปกายที่สวยงาม เพียบพร้อมบริบูรณ์ด้วย รูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ และคุณสมบัติ
– ได้เป็นเทวดาที่มีศักดิ์ยิ่งใหญ่ มีทิพยสมบัติที่รุ่งเรือง ตลอดจนมีทิพยวิมานอันใหญ่โต และมีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาล
– มีความสง่างามเป็นที่เคารพนับถือศัรทธาของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย
– มีพร้อมด้วยสุข 3 ประการ เข้าถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้โดยง่ายและมีพระนิพพานเป็นที่ตั้งโดย ไม่เนิ่นช้า
– จะได้เป็นใหญ่เป็นโต เป็นผู้ปกครองแผ่นดินหรือผู้บริหารประเทศ เกิดในภายภาคหน้าจะมีที่ดินเป็นของตนเอง และเป็นที่ดินที่มีทำเลดี เป็นที่ต้องการของคนทั้งหลาย เราจะไม่ต้องเร่ร่อน ไม่อดอยาก
– ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนแผ่นดินนั้นก็จะเจริญงอกงาม เหมาะแก่การประกอบสัมมาชีพตามปรารถนา เป็นทำเลดีค้าขายก้าวหน้า ปลูกพืชให้ดอกให้ผลงอกงามกว่าที่ใดๆ
– เป็นกุศลหนุนนำทำให้เกิดการบรรเทากรรม ให้กับผู้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ต้องเช่าเขา ถูกเขาโกงที่ หรือเกิดมาชาตินี้ต้องมาอยู่ที่แออัดคับแคบ แย่งกันอยู่ แย่งกันใช้
บรรเทากรรมให้กับผู้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ต้องเช่าเขา ถูกเขาโกงที่ หรือเกิดมาชาตินี้ต้องมาอยู่ที่แออัดคับแคบ แย่งกันอยู่ แย่งกันใช้
**หมายเหตุ ทั้งนี้ยังมิได้แจกแจงผลบุญที่จะทำให้บังเกิดในสวรรค์ภูมิ และสุขคติภูมิต่างๆนับจำนวนกัปป์ไม่ถ้วน
ตลอดจนทิพย์สมบัติอีกมากมาย ซึ่งเป็นผลแห่ง ทั้ง สังฆทาน วิหารทาน และธรรมทาน อันจะบังเกิดขึ้นจากการถวายที่ดินนี้เป็นเหตุอีกนานัปประการ
Benz Nattawut

28 เม.ย. 2564

พาชม สถานอมตะธรรมพุทธพรหมปัญโญ สาขา บ้านไร่ อุทัยธานี สาขา 3

" ... See more

พุทธ จักรพรรดิ

ร่วมบุญสร้างพระใหญ่ครับ

https://www.facebook.com/watch/?v=151721446886283

☀ศรัทธาคือหนึ่งเดียว ๑ แชร์ = ๑ สะพานบุญ
18 กรกฎาคม 2564 ... See more

รูปภาพจากโพสต์ของ สถานอมตะธรรมพุทธพรหมปัญโญ สาขา บ้านไร่ อุทัยธานี

🏛️ร่วมบุญค่าไฟ🏛️

ประจำเดือนเมษายน 2564 เพื่อใช้ในการก่อสร้าง สวดมนต์ ... See more

พุทธ จักรพรรดิ

วันอาทิตย์​ที่ 18 เมษายน 2564

มาร่วมงานหล่อพระบุญใหญ่​กันครับ

" ... See more

**เลื่อนกำหนดการ** เนื่องจากสถานการณ์โควิด19
☀ศรัทธาคือหนึ่งเดียว ๑ แชร์ = ... See more

รูปภาพจากโพสต์ของ สถานอมตะธรรมพุทธพรหมปัญโญ สาขา บ้านไร่ อุทัยธานี

กั้นห้อง ติดกระจก ... See more

รูปภาพจากโพสต์ของ สถานอมตะธรรมพุทธพรหมปัญโญ สาขา บ้านไร่ อุทัยธานี

🙏ขออนุโมทนาบุญกับ🙏

😇ลำดับที่ 13.Wasna Lopez
และลำดับที่14.Mr. Cecilio Lopez ... See more

🙏ขออนุโมทนาบุญกับ🙏

😇ลำดับที่ 12 "ภัควรินทร์ โกวิทพงศ์มนัส ... See more

🙏ขออนุโมทนาบุญกับ🙏

ลำดับที่ 11 "นายธนากร พรหมมาอาจ ... See more

รูปภาพจากโพสต์ของ สถานอมตะธรรมพุทธพรหมปัญโญ สาขา บ้านไร่ อุทัยธานี

😊ร่วมบุญบุกเบิกซื้อที่ดิน😊
สร้างสถานธรรมแห่งใหม่ ... See more

รูปภาพจากโพสต์ของ สถานอมตะธรรมพุทธพรหมปัญโญ สาขา บ้านไร่ อุทัยธานี

🔥รบกวนช่วยแชร์ด้วยครับ🔥

อบรมพร้อมหล่อพระองค์ที่ 109 ... See more