โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

Home >> โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

ขอเชิญร่วมอนุโมทนาบุญกับน้องๆในโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ร่วมกันนะครับ

3 สิงหาคม 2560 สภาเด็กและเยาวชนอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
สำนักงานพัฒนาสังคม จังหวัดนครสวรรค์
ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหวาย ตำบลหัวหวาย อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
นำคณะนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย จำนวน 50 คน
เข้าอบรมใน โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ณ สถานอมตะธรรมพุทธพรหมปัญโญ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล
ตลอดจนเห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนา
คุณธรรม จริยธรรมที่เป็นแหล่งหล่อหลอมจิตใจ
และเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมปลูกฝังเด็กและเยาวชน
ให้มีจิตใจอ่อนโยน เยือกเย็น รู้จักบาปบุญคุณโทษ
รู้จักสิ่งใดควรทำไม่ควรทำ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
กลับเป็นคนดีมีคุณธรรม นำไปใช้ชีวิตในสังคม
 
กิจกรรมครั้งต่อไป
⭐️ วันเสาร์ที่ 5 สค.
เวลา 09.00-16.00 น.
-แนะนำสวดมนต์บทพระคาถาจักรพรรดิ
พร้อมแจกภาพหลวงปู่ ซีดีบทสวด แผ่นพับบทสวด
ให้ญาติธรรมตามโครงการ
ไหว้พระ 9 วัด เที่ยวชมเมืองงามตาคลี
จำนวน 200 ท่าน
%d bloggers like this: