บอกบุญสร้างอาคารรับรองพระและหลักกิโลยักษ์

Home >> บอกบุญสร้างอาคารรับรองพระและหลักกิโลยักษ์

เพิ่มเพื่อน

แจ้งร่วมบุญ

 


ติดตั้งป้ายทางไปสวรรค์ ทางไปนรก บนหลักกิโลเมตรยักษ์สูง 8 เมตร ณ สถานอมตะธรรมพุทธพรหมปัญโญ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

งบประมาณทั้งหมด 80,000 บาท งบประมาณทั้งหมด 80,000 บาท

เพิ่มเพื่อน

แจ้งร่วมบุญ

ติดตั้งป้ายทางไปสวรรค์ ทางไปนรก บนหลักกิโลเมตรยักษ์สูง 8 เมตร

ร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธา

📖 บัญชี ธ.ทีเอ็มบีธนชาต สาขา ตาคลี

เลขบัญชี 695-2-15787-0

ชื่อบัญชี พระปฏิภาณ สันตจิตโต

เพิ่มเพื่อน

แจ้งร่วมบุญ