อานิสงค์ซ่อมมากกว่าสร้าง ขอเชิญร่วมบูรณะพระพุทธรูป

Home >> อานิสงค์ซ่อมมากกว่าสร้าง ขอเชิญร่วมบูรณะพระพุทธรูป
ขอเชิญร่วมบูรณะพระพุทธรูป
ขอเชิญร่วมบูรณะพระพุทธรูป
สมเด็จองค์ปฐมบรมมหาจักรพรรดิ
หน้าตัก 4 ศอก ทรงเครื่องจักรพรรดิไทย
จำนวน 28 องค์(บริเวณทางเข้าสถานธรรม)
ด้วยจัดสร้างมาหลายปี สีและเครื่องทรงได้เสื่อมสภาพตามกาล เวลา
ถึงคราวต้องทำการบูรณะใหญ่
เพื่อดำรงไว้ซึ่งความงดงาม
เป็นการทำนุบำรุงพระศาสนา
ให้ญาติธรรมได้เจริญพุทธานุสติ เจริญศรัทธา
โดยจะลอกสี ซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด
ขัด แต่ง ทำสีและติดเครื่องทรงใหม่ทั้งหมดจำนวน 28 องค์
ท่านเจ้าภาพบูรณะทั้งองค์ 30,000 บาท
จะได้ติดชื่อที่กำแพงด้านหลังองค์พระ
(ไม่เกิน 5 รายชื่อ)
ร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธา
📖 บัญชี ธ.กสิกรไทย สาขา ตาคลี
เลขบัญชี 061-1-82750-4
ชื่อบัญชี มูลนิธิสถานอมตะธรรม
เพิ่มเพื่อน

แจ้งร่วมบุญ

ซ่อมแซมพระพุทธรูป

♥️อานิสงส์การถวายสีทองทาองค์พระ การปิดทอง หรือการซ่อมแซมพระพุทธรูป

☝️) ทางกาย จะมีร่างกายผุดผ่องน่าชม และแม้เป็นโรคร้ายแค่ไหนก็เจอหมอดีรักษาได้ตรงจุด

✌️) ทางใจ จะเป็นผู้ไม่ดูดาย มีกำลังใจจะเปลี่ยนผิดให้เป็นถูก แก้ไขเรื่องร้ายให้เป็นเรื่องดี เหตุเพราะได้ชนวนสำคัญ คือบุญที่จะปฏิสังขรณ์พระปฏิมาให้กลับดูดี

👌) ทางชะตา จะไม่เป็นผู้ตกอับถึงที่สุด ทุกสถานการณ์ “ซ่อมได้” หมด กับทั้งจะไม่รู้สึกอยากยอมแพ้ เหมือนมี เครื่องหนุนใจให้รู้สึกอยู่ว่าตนแก้ปัญหาได้ หรือเชื่อว่าทุกอย่างจะต้องดีขึ้น แล้วก็ดีขึ้นจริงๆ

สมเด็จองค์ปฐม