ร่วมประกอบองค์หลวงปู่ทวดเนื้อทองเหลือง

Home >> ร่วมประกอบองค์หลวงปู่ทวดเนื้อทองเหลือง

ความคืบหน้า หลวงปู่ทวด หน้าตัก 5.55 เมตร เนื้อทองเหลือง อยู่ในขั้นตอนขัด ประกอบและทำสี ขออนุญาตบอกบุญในการขนย้าย ประกอบองค์ และทำสีองค์หลวงปู่ (ค่าประกอบ ติดตั้ง ทำสี 355,000 บาท) เพื่อติดตั้งให้ทันงานบุญใหญ่ วันที่ 18-19 ธันวาคมนี้

หลวงปู่ทวด

หล่อหลวงปู่ทวด
😇 ร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธา
หมายเลขบัญชี 061-1-82750-4
กสิกรไทย สาขา ตาคลี
ชื่อบัญชี “มูลนิธิสถานอมตะธรรมพุทธพรหมปัญโญ”
👍🏼 แจ้งร่วมบุญที่ Line สถานอมตะธรรมฯ
เพิ่มเพื่อน

แจ้งร่วมบุญ


ยังรับเจ้าภาพส่วนที่ 3,22,23,24,25,26,27,28,29,30 สลักชื่อที่อาคารบรมครูเหนือเศียรเกล้า

กฐิน 2564

ร่วมบุญหล่อหลวงปู่ทวด

เนื้อทองเหลืององค์ใหญ่ หน้าตัก 5.55 เมตร ส่วนสุดท้าย (หน้าตัก)
ณ สถานอมตะธรรมพุทธพรหมปัญโญ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
😇 ร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธา
หมายเลขบัญชี 061-1-82750-4
กสิกรไทย สาขา ตาคลี
ชื่อบัญชี “มูลนิธิสถานอมตะธรรมพุทธพรหมปัญโญ”
👍🏼 แจ้งร่วมบุญที่ Line สถานอมตะธรรมฯ
เพิ่มเพื่อน

แจ้งร่วมบุญ


ท่านใดประสงค์ร่วมเป็นเจ้าภาพหล่อหลวงปู่ทวดในชิ้นส่วน “หน้าตัก” สามารถร่วมบุญได้ดังนี้
🛎 รับเจ้าภาพกองบุญเล็ก  กองละ 10,000 บาท สลักชื่อเจ้าภาพ 1 ชื่อ จารึกไว้ที่อาคารบรมครูเหนือเศียรเกล้า
🛎🛎🛎 หรือรับเป็นเจ้าภาพหล่อทั้งส่วน ส่วนละ 100,000 บาท สลักชื่อเจ้าภาพ 10 ชื่อ จารึกไว้ที่อาคารบรมครูเหนือเศียรเกล้า และรับหลวงปู่ทวดปิดทองคำแท้ หน้าตัก 9 นิ้ว (เลือกหมายเลขชิ้นส่วนได้)
***จัดหล่อที่ สถานอมตะธรรมพุทธพรหมปัญโญ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
———————–
😇 บัญชีร่วมบุญ
หมายเลขบัญชี 061-1-82750-4
กสิกรไทย สาขา ตาคลี
ชื่อบัญชี “มูลนิธิสถานอมตะธรรมพุทธพรหมปัญโญ”
👍🏼 แจ้งร่วมบุญที่ Line สถานอมตะธรรมฯ
เพิ่มเพื่อน

แจ้งร่วมบุญหล่อสมเด็จองค์ปฐม | หลวงปู่ทวด


งานหล่อหลวงปู่ทวดที่ผ่านมา

บุญสำเร็จหล่อหลวงปู่ทวด (ส่วนหน้าตัก)

 

บุญสำเร็จหล่อหลวงปู่ทวด (ส่วนใจ)


กองบุญละ 100,000 บาท 

เจ้าภาพได้ติดชื่อที่กำแพง 10 ชื่อ และได้รับหลวงปู่ทวดหน้าตัก 9 นิ้ว ปิดทองคำแท้

หลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืด