ร่วมบุญซื้อแท่งทองเหลืองหล่อหลวงปู่ดู่หน้าตัก 16 นิ้ว 10 องค์ พระเดชพระคุณหลวงตาม้าเป็นประธานในพิธี

Home >> ร่วมบุญซื้อแท่งทองเหลืองหล่อหลวงปู่ดู่หน้าตัก 16 นิ้ว 10 องค์ พระเดชพระคุณหลวงตาม้าเป็นประธานในพิธี

หลวงปู่ดู่ หลวงตาม้า

เชิญร่วมบุญหล่อหลวงปู่ดู่ทรงจับเข้าแผ่เมตตาบารมีหน้าตัก 16 นิ้ว
จำนวน 10 องค์ ชุดที่ 3 ลำดับองค์ที่ 21-30

จัดหล่อในวันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2560 เวลา 18.00 น.
ณ สถานอมตะธรรมพุทธพรหมปัญโญ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ (ดูการเดินทางมาร่วมงานได้ด้านล่างครับ)

เพื่อถวายสถานที่ทำความดีตามแนวทางหลวงปู่หลวงตา กระจายรูปลักษณ์หลวงปู่ ไปให้มากที่สุด
บุญจะไหลสู่เราจนกว่ารูปลักษณ์ที่เราสร้างขึ้นจะละลายกลายเป็นน้ำเป็นผง
(แจกฟรีให้กับวัด สถานธรรม หรือสถานที่สร้างความดีตามแนวทางพระพุทธศาสนา)
————————————–

🌞ท่านที่สนใจร่วมบุญ
เจ้าภาพกองละ 2,000 บาท องค์ละ 15 กองบุญ
หรือ เป็นเจ้าภาพทั้งองค์ 30,000 บาท
🌞ท่านที่เป็นเจ้าภาพสามารถ
สลักชื่อที่ฐานหลวงปู่ได้ 1 ชื่อ เพื่อจารึกฝากกระแสบุญ


 

หรือบูชาทองเหลืองแท่งและฝากเขียนชื่อได้ครับ
-แท่งใหญ่ 1,000 บาท
-แท่งกลาง 500 บาท
-แท่งเล็ก 300 บาท

ร่วมบุญได้ที่
หมายเลขบัญชี 003-123-7-955
ชื่อบัญชี ร่วมบุญซื้อที่ดินสร้างสถานอมตะธรรม
ธ.กสิกรไทย สาขา ตาคลี

โอนปัจจัยแล้ว
รบกวนส่งหลักฐานและชื่อที่จะฝากเขียน
ได้คลิกที่นี่

เพิ่มเพื่อน

อัพเดทการเตรียมงานหล่อหลวงปู่ดู่

 

รายชื่อเจ้าภาพ

องค์ที่ 1
1.ชัยวัฒน์ คงประดิษฐ์
2.ประพันธ์ ผลิตตาพงษ์
3.พันทิพย์ ภูมิประพัทธ์
4.ณัฐพันธุ์ เพิ่มศักดิ์ศฤงคาร
5.รัชนี วีระกุล
6.กันย์สินี อมรพิทักษ์กูล
7.ดร.ศักดิ์ชัย อนันต์ตรีชัย
8.ศรีสุพร สุขพานิช
9.อาภา พณวรรธน์ ลาภสัมพันธ์
10.กิตสิน ซื่อวาจา
11.คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
12.Frank Carrasco
13.สริดากานต์ แถมฉิมพลี
14.สุจิตรา ฤทธิรักษ์
15.กิตติศักดิ์ – ธัญญ์นรีสิทธิอมรโรจน์
16.กลุ่มศิษย์หลวงพ่อปราโมทย์ วัดสวนสันติธรรม ศรีราชา

องค์ที่ 2
1.ธเนศ อมรพิทักษ์กูล
2.อาภา พณวรรธน์ ลาภสัมพันธ์
3.ปริยากร กนกประภารักษ์
4.รัชฎาภรณ์ แสนจักร์
5.บุญธรรม แสนจักร์
6.ธนพล แสนจักร์
7.ธนัชพร แสนจักร์
8.ชาญณรงค์ แสนจักร์
9.สุรสันติ์ เต็งไตรรัตน์
10.ถิรวัฒน์ บุญคุ้ม
11.น.ต.กวินท์ เจริญวิทย์สกุล
12.ชโลธร รัตนพรชัย
13.พิราสินี นาคสกุล
14.มัลลิกา นาคสกุล
15.ธัชนนท์ บุญเรือง
16.คุณพีรดนย์ ลีสวัสดิ์
17.กลุ่มศิษย์หลวงพ่อปราโมทย์ วัดสวนสันติธรรม ศรีราชา

องค์ที่ 3
1.ภควดี อมรพิทักษ์กูล
2.อาภา พณวรรธน์ ลาภสัมพันธ์
3.ครอบครัวหงษ์หยกและ ครอบครัวดี แกลนวิลล์
4.คุณสุริยา จิตตะรัตน์เสรีย์ และครอบครัว
5.กลุ่มศิษย์หลวงพ่อปราโมทย์ วัดสวนสันติธรรม ศรีราชา
6.เพ็ญพิมล คำมา 7.ณภัทรสรณ์ ทองศรีสุข และครอบครัว พร้อมคณะ
8.กัญญณัช หิรัญชโยดม
9.ไกรศร ปราสร้อย
10.ศิริพร ดำรงปัญจวงศ์ กุลวุฒิ ผลจันทา
11.ชุติมณฑน์ นุกูล
12.วิลัยลักษณ์ บุญประสาร
13.ศุภธิดา พรหมพยัคฆ์
14.เบญจพล ประจง
15.ร.อ.สนิท-รัชดาภรณ์ สุภาผล

องค์ที่ 4
1.อัญชลี อมรพิทักษ์กูล
2.อาภา พณวรรธน์ ลาภสัมพันธ์
3.กลุ่มศิษย์หลวงพ่อปราโมทย์
วัดสวนสันติธรรม ศรีราชา
4.จักรทิพย์ มหาสวัสดิ์
5.เขมกุลชญาศรีมนัส
6.ศิริลักษณ์ ศิริวัน
7.พ่อประเสริฐ จำปีเรือง
8.รณกฤต ศศิพนัง
9.ประจวบ ชูเจริญ
10.เจษฎาพร สิทธิพงศธร
11.กัลยาณี เตชะนิรัติศัย
12.รัฐติกาล เทียมแก้วและบจ.ดิไอคอน โปรดักชั่น
13.นพพล – ฤดีพร พงษ์ธานี
14.หมอพร-หมอพักตร์
15.นุสรา ธรรมชาติ

องค์ที่ 5
1.ยรรยง อมรพิทักษ์กูล
2.อาภา พณวรรธน์ ลาภสัมพันธ์
3.กลุ่มศิษย์หลวงพ่อปราโมทย์ วัดสวนสันติธรรม ศรีราชา
4.ศุภนันท์ จันทร์ประทีปและญาติ
5.ชุติมา มาลัยลอย และญาติ
6.หจก.พี.ซี.เพียวอินเตอร์กรุ๊ป
7.เจริญพร สุวรรณโชติ
8. สริต อธิศิลป์ และครอบครัว
9.ประยูร-สุพัฒนา มาลัยลอย
10.บุญปาลสนันตน์ ธนธรรมตระกูล
11.กวิน ฉัตรานนท์
12.กนกวรรณ ประสาทเขตการ-คุณบอส
13.ทิพยาภัสสร์ คมสัน
14.เอกพิสิษฐ์ ปุณยนิพัทธ์
15.จารุพร สิริณจินดา-กิตติศักดิ์ ถึงสุข

องค์ที่ 6
1.ศมล อมรพิทักษ์กูล
2.อาภา พณวรรธน์ ลาภสัมพันธ์
3.กลุ่มศิษย์หลวงพ่อปราโมทย์ วัดสวนสันติธรรม ศรีราชา

องค์ที่ 7
1.พรรณี อมรพิทักษ์กูล
2.อาภา พณวรรธน์ ลาภสัมพันธ์
3.กลุ่มศิษย์หลวงพ่อปราโมทย์ วัดสวนสันติธรรม ศรีราชา

องค์ที่ 8
1.พรสวรรค์ อมรพิทักษ์กูล
2.อาภา พณวรรธน์ ลาภสัมพันธ์
3.กลุ่มศิษย์หลวงพ่อปราโมทย์ วัดสวนสันติธรรม ศรีราชา

องค์ที่ 9
1.ธเนศ อมรพิทักษ์กูล
2.เฌอปราง อารีย์กุล
3.แพรวา สุธรรมพงษ์
4.อาภา พณวรรธน์ ลาภสัมพันธ์
5.จารุพร สิริณจินดา
6.กลุ่มศิษย์หลวงพ่อปราโมทย์ วัดสวนสันติธรรม ศรีราชา
7.จ.อ. เอกพันธุ์ ใจเที่ยงธรรม

องค์ที่ 10.
1.อาภา พณวรรธน์ ลาภสัมพันธ์
2.กลุ่มศิษย์หลวงพ่อปราโมทย์ วัดสวนสันติธรรม ศรีราชา

วัดหรือสถานธรรม ที่ต้องการนิมนต์หลวงปู่ไปประดิษฐาน
แจ้งความประสงค์พร้อมหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
1.แจ้งชื่อสถานที่ และผู้ติดต่อโดยละเอียด
2.ส่งภาพถ่ายสถานที่ตั้ง/ที่บูชา หลวงปู่
เพื่อให้ทีมงานพิจารณา
3.ต้องมาร่วมงานหล่อตามวันที่ทีมงานกำหนดด้วยตัวท่านเอง
4.ต้องมารับเมื่อหล่อเสร็จแล้วตามวันที่ทีมงานกำหนดด้วยตัวท่านเอง
(ข้อ4,5 เพื่อให้ท่านได้มาร่วมพิธี)
5.ช่วยทีมงานกระจ่ายข่าวเพื่อบอกบุญร่วมกันเนื่องจากใช้งบประมาณเยอะและเป็นโครงการระยะยาวจะได้หล่อแจกสถานที่อื่นๆได้อีกในชุดต่อไป
6.ถ้าไม่สะดวกทำตามเงื่อนไข
ทางทีมงานขออนุญาตสงวนสิทธิ์ให้ลำดับถัดไปก่อน

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

ติดต่อได้ที่
099-909-5141 (พระ ป.สันตจิตโต) , 095-474-5466 (เบ๊นซ์)

————————————–

รายชื่อสถานที่ที่จะอัญเชิญหลวงปู่ดู่ไปประดิษฐาน

1.สถานแห่งธรรม พระพุทธพรหมปัญโญ- วิริยธโร พิษณุโลก
2.วัดโนนสวรรค์ศิลาอำภา บ้านป่าข่าชุมชน ต.สองคอน อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี
3.วัดมงคลสุจริตธรรม (บ้านเนินตะโก) ต.หนองกระเจาอ.ชุมแสงจ.นครสวรรค์
4.ที่พักสงฆ์บ้านใหม่สามัคคี ม.๕ ตำบล บ้านพระ อำเภอ เมือง จังหวัด ปราจีนบุรี
5.วัดโนนศรัทธาชุม ต.ท่าพล อ.เมือง จ.เพรชบรูณ์ (สายอ.ไก่ คุณตุ๊กดำเนินงาน)
6.กลุ่มปฏิบัติธรรมบ้านหนองสะเดา ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.โคราช
7.สถานปฏิบัติธรรมพุทธพรหมปัญโญ สุสานร้องสัก ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
8.วัดป่ามีชัยชนะ ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่
9.สำนักสงฆ์ถ้ำภูผาธรรมเจริญสุข หมู่ที่ 3 ตำบลไทรงาม อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี โดยครูบาวรรณชัย ญาณวโร เบอร์โทร 089 806 3190
ผู้ติดต่อประสานงาน
1. รี 081 972 9901
2. เจี๊ยบ 086 104 4220
3. ฝน 080 684 6900
10.วัดเกาะแก้วอรุณคาม ต.หนองหมู อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150 พระปลัดสงกรานต์ จนฺทโชโต ผจร.วัดเกาะแก้วอรุณคาม เลขานุการ จอ.วิหารแดง โทร.099 041 6235

ร่วมบุญได้ที่
หมายเลขบัญชี 003-123-7-955
ชื่อบัญชี ร่วมบุญซื้อที่ดินสร้างสถานอมตะธรรม
ธ.กสิกรไทย สาขา ตาคลี

โอนปัจจัยแล้ว
รบกวนส่งหลักฐานและชื่อที่จะฝากเขียน
ได้คลิกที่นี่

เพิ่มเพื่อน

ทีมงานสถานอมตะธรรมฯ ขอน้อมฝากกระแสบุญกับทุกท่านด้วยครับ สาธุ

 

การเดินทางมาร่วมหล่อ

ติดตามเส้นทางด้วย GPS คลิกที่นี่ 

การเดินทางมาหล่อพระ

การเดินทาง : สถานอมตะธรรมพุทธพรหมปัญโญ ด้วยรถตู้โดยสารจาก หมอชิต 2 อ่านที่ข้อ 2 นะครับ
ท่ารถตู้โดยสาร หมอชิต2-ตาคลี ย้ายมาจากเกาะพญาไท อนุสาวรีย์
ชานชลาที่ 85 โทร.089-1628071 089-1645674

การเดินทางมาหล่อพระ

%d bloggers like this: