วีดีโอพรีเซ้นท์โมเดลพิพิธภัณฑ์หลวงปู่ดู่ หลวงตาม้า
-หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ หน้าตัก 1 เมตร รับเจ้าภาพ 35 กองบุญ กองละ 10,000 บาท (เจ้าภาพได้สลักชื่อจารึกไว้ที่ฐานหลวงปู่ดู่) หรือตามกำลังศรัทธา เมื่อหล่อเสร็จแล้วจะประดิษฐานหลวงปู่ดู่องค์นี้ไว้ที่หน้าพิพิธภัณฑ์ เพื่อให้ผู้ศรัทธาได้ปิดทองบูชา

แจ้งร่วมบุญ คลิกที่นี่ เพิ่มเพื่อน

ร่วมบุญได้ ตามกำลังศรัทธา ที่ หมายเลขบัญชี 003-123-7-955 ธ.กสิกรไทย สาขา ตาคลี ชื่อบัญชี ร่วมบุญซื้อที่ดินสร้างสถานอมตะธรรมฯ

แจ้งร่วมบุญ คลิกที่นี่ เพิ่มเพื่อน

พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ดู่ สำหรับโครงสร้างอาคารจะมี 3 ชั้น นับจากฐานล่างจนถึงยอดเศียร หลวงปู่ดู่ สูงประมาณ 40 เมตร ชั้น 1 – เป็นห้องโถงไว้สำหรับ ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และจัดอบรมให้ความรู้แก่ญาติธรรม ชั้น 2 – เป็นพิพิธภัณฑ์หลวงปู่ดู่หลวงตาม้า สำหรับจัดแสดงชีวประวัติ และคำสอนของท่าน ลักษณะเป็นห้องชมภาพยนตร์ในระบบดิจิตอลฉายการตอบปัญหาธรรมของหลวงตาม้า สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเสิชหาได้โดยจะเก็บเป็นไฟล์วีดีโอไว้ให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาต่อไปในอนาคต ชั้น 3 – เป็นองค์ หลวงปู่ดู่ทรงจับเข่าแผ่เมตตาบารมี หน้าตัก 19.99 เมตร

หลวงปู่ดู่

ร่วมบุญได้ที่ หมายเลขบัญชี 003-123-7-955 ธ.กสิกรไทย สาขา ตาคลี ชื่อบัญชี ร่วมบุญซื้อที่ดินสร้างสถานอมตะธรรมฯ

แจ้งร่วมบุญ คลิกที่นี่ เพิ่มเพื่อน

สร้างหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ
ร่วมบุญซื้อปูน (1ชื่อต่อ 1 กองบุญ)
กองบุญละ 300 บาท , คิวละ 2,000 บาท , เหมาคันรถ (5 คิว) คันละ 10,000 บาท เจ้าภาพเหมาคันได้สลักชื่อจารึกไว้ในพิพิธภัณฑ์ หรือตามกำลังศรัทธา
ร่วมบุญได้ที่ หมายเลขบัญชี 003-123-7-955 ธ.กสิกรไทย สาขา ตาคลี ชื่อบัญชี ร่วมบุญซื้อที่ดินสร้างสถานอมตะธรรมฯ

แจ้งร่วมบุญ คลิกที่นี่ เพิ่มเพื่อน

ร่วมบุญสร้างเสาหลัก จำนวน 200 ต้น

เจ้าภาพเสาหลักต้นละ 10,000 บาท ได้สลักชื่อจารึกไว้ในพิพิธภัณฑ์หลวงปู่ดู่หลวงตาม้า หรือตามกำลังศรัทธา
ร่วมบุญได้ที่ หมายเลขบัญชี 003-123-7-955 ธ.กสิกรไทย สาขา ตาคลี ชื่อบัญชี ร่วมบุญซื้อที่ดินสร้างสถานอมตะธรรมฯ

แจ้งร่วมบุญ คลิกที่นี่ เพิ่มเพื่อน

พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ดู่ หลวงตาม้า

ร่วมบุญสร้างบันไดพญานาคราช 4 ชุด (เหลืออีก 1 ชุด)

เจ้าภาพบันไดชุดละ 300,000 บาท ได้สลักชื่อจารึกไว้ในพิพิธภัณฑ์หลวงปู่ดู่หลวงตาม้า และรับองค์หลวงปู่ดู่ หน้าตัก 16 นิ้ว

หรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธา

ร่วมบุญได้ที่ หมายเลขบัญชี 003-123-7-955 ธ.กสิกรไทย สาขา ตาคลี ชื่อบัญชี ร่วมบุญซื้อที่ดินสร้างสถานอมตะธรรมฯ
แจ้งร่วมบุญ คลิกที่นี่ เพิ่มเพื่อน สร้างหลวงปู่ดู่องค์ใหญ่  เทเสาค้ำยันชั้นสองฐานบัวส่วนพิพิธภัณฑ์องค์หลวงปู่ดู่ หน้าตัก 19.99 เมตร จำนวน 18 ต้น รับเจ้าภาพต้นละ 100,000 บาท ได้สลักชื่อจารึกไว้ในพิพิธภัณฑ์หลวงปู่ดู่หลวงตาม้า และรับองค์หลวงปู่ดู่ หน้าตัก 9 นิ้ว ปิดทองคำแท้ (เจ้าภาพครบแล้ว)
หรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาได้ที่ หมายเลขบัญชี 003-123-7-955 ธ.กสิกรไทย สาขา ตาคลี ชื่อบัญชี ร่วมบุญซื้อที่ดินสร้างสถานอมตะธรรมฯ

แจ้งร่วมบุญ คลิกที่นี่ เพิ่มเพื่อน

โครงการสร้างหลวงปู่ดู่ ทรงจับเข่าแผ่เมตตาบารมี หน้าตัก 19.99 เมตรและพิธภัณฑ์หลวงปูู่ดู่หลวงตาม้า ณ สถานอมตะธรรมพุทธพรหมปัญโญ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ การสร้าง หลวงปู่ดู่จับเข่าขนาดใหญ่ เป็นจุดมุ่งหมายให้คนได้กราบไหว้บูชาสักการะ พ่อแม่ครูบาอาจารย์ในแนวทางโพธิญาณ และเพื่อรวบรวมธรรมะคำสอนให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจในเรื่องการสร้างบุญบารมี หลวงปู่ดู่ หลวงปู่ดู่ หลวงปู่ดู่ ในอนาคต ประตููสู่ภาคเหนือจะมี landmark แห่งใหม่เกิดขึ้นที่นี่ เป็นสถานที่สักการะหลวงปู่ดู่องค์ใหญ่ หน้าตัก 19.99 เมตร และเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแก่หมู่คณะและผู้ที่สนใจ ได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์แล้ว ในวันที่ 10 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยพระเดชพระคุณหลวงตาม้า เป็นองค์ประธาน ที่สถานอมตะธรรมพุทธพรหมปัญโญ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ (พิกัด google map) มี Model จำลอง ไว้ที่นี่ครับ โมทนากับผู้นำในการสร้างความดี ณ สถานที่ แห่งนี้ พระอาจารย์ ปฏิภาณ สันตจิตโต ภายใต้การอุปถัมป์ของพระเดชพระคุณหลวงตาม้า และโมทนากับผู้ร่วมสร้างทุกรูปทุกนาม ครับ
หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ
ติดตามโครงการและร่วมฝากกระแสบุญคลิกที่นี่
อัพเดทการก่อสร้างหลวงปู่ดู่ทรงจับเข่าแผ่เมตตาบารมี หน้าตัก 19.99 เมตร และพิพิธภัณฑ์หลวงปู่ดู่หลวงตาม้า

หลวงปู่ดู่
  • 17/12/2560  วันนี้ก้าวแรก เจ้าหน้าที่ทำการทดสอบดินบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเพื่อหาระยะเสาเข็ม
เริ่มต้นงานก่อสร้าง หลวงปู่ดู่ ทรงจับเข่าแผ่บารมี หน้าตัก 19.99 ม. เจ้าหน้าที่จะทำการทดสอบดิน บริเวณพื้นที่ก่อสร้างเพื่อหาระยะเสาเข็ม
  • 19/12/2560 สแกนต้นแบบหลวงปู่ดู่ รอถอดแบบโครงสร้างเป็นองค์ 19.99 ม.หลวงปู่ดู่

  • 22/01/2561 เริ่มตัดโฟมเพื่อขึ้รูปส่วนเศียรหลวงปู่ดู่

28/2/2561 ยิงโฟมชิ้นส่วนใบหู ความสูงใบหูขนาด 2.70 เมตร
6/3/2561 เริ่มประกอบเศียรหลวงปู่ดู่
1/4/2561 งานผ้าป่าสร้างเศียรหลวงปู่ดู่และซื้อที่ดินบริเวณก่อสร้าง พระเดชพระคุณหลวงตาม้าเป็นองค์ประธานนำปิดทองเศียรหลวงปู่ดู่
8/4/2561 เริ่มตอกเสาเข็มฐานพิพิธภัณฑ์หลวงปู่ดู่หลวงตาม้า

5/5/2561 เทตอม่อ

28/5/2561 เทพื้นชั้นที่ 1

2/6/2561 เตรียมเสาเอก

14/7/2561 งานผ้าป่าสามัคคีเทเสาเอก 8 ทิศ 9 ต้น โดยพระเดชพระคุณหลวงตาม้าเป็นองค์ประธานในพิธี ดูประมวลภาพในวันงานคลิกที่นี่

18/8/61 เตรียมผูกเหล็กเทคาน


3/9/2561 เตรียมผูกเหล็กเทคานชุดที่ 2

5/9/2561 เทคานชุดที่ 2

17/9/2561 เตรียมเทคานชุดที่ 3 และโครงสร้างบันไดพญานาค

19/9/2561 เทคานชุดสุดท้าย

24/9/2561 เตรียมเทบันไดพญานาค

26/9/2561 เตรียมวางแผ่นพื้นชั้นที่ 2 (ยังเปิดให้ร่วมบุญอยู่ครับ แผ่นละ 500 บาท แจ้งเขียนชื่อได้ทางไลน์เลยครับ https://line.me/R/ti/p/%40big7518t )
7/10/2561 เทปูนบันไดพญานาค

10/12/2561 งานผ้าป่าเทเสาค้ำองค์หลวงปู่ดู่ หน้าตัก 19.99 เมตร โดยพระเดชพระคุณหลวงตาม้าเป็นองค์ประธาน รับชมประมวลภาพบันทึกบุญคลิกที่นี่ 👋🏼 ร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธา
ร่วมบุญได้ที่ หมายเลขบัญชี 003-123-7-955 ธ.กสิกรไทย สาขา ตาคลี ชื่อบัญชี ร่วมบุญซื้อที่ดินสร้างสถานอมตะธรรมฯ
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 099-909-5141 , 095-474-5466 แจ้งร่วมบุญ คลิกที่นี่ เพิ่มเพื่อน