สร้างองค์ต้นแบบหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่

Home >> สร้างองค์ต้นแบบหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่

หลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่

รับเจ้าภาพสร้างองค์ต้นแบบ หลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่
เพื่อหล่อทองเหลือง
ขนาดหน้าตัก 5 เมตร 55 เซ็นติเมตร
กองบุญละ ๑๐,๐๐๐ บาท
เจ้าภาพได้สลักชื่อที่กำแพง ๑ ชื่อ
หรือตามกำลังศรัทธา

หมายเลขบัญชี 061-1-82750-4
กสิกรไทย สาขา ตาคลี
ชื่อบัญชี “มูลนิธิสถานอมตะธรรมพุทธพรหมปัญโญ

หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ

แจ้งร่วมบุญ / ติดตามโครงการและร่วมฝากกระแสบุญคลิกที่นี่

หลวงปู่ทวด

หลวงปู่ทวด

บัญชีร่วมบุญ

หมายเลขบัญชี 061-1-82750-4
กสิกรไทย สาขา ตาคลี
ชื่อบัญชี “มูลนิธิสถานอมตะธรรมพุทธพรหมปัญโญ

หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ

แจ้งร่วมบุญ / ติดตามโครงการและร่วมฝากกระแสบุญคลิกที่นี่

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพร่วมสร้างองค์ต้นแบบ หลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่

(รับ 100 กองบุญ)