สร้างป้ายท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 ถวายองค์หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ

Home >> สร้างป้ายท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 ถวายองค์หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ

เจ้าภาพเต็มแล้ว

ญาติธรรมสามารถร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธา

เวสสุวรรณ

ท้าวจตุโลกบาล เป็นเทวดาที่รักษาทุกข์ สุข ของมนุษย์โลกไว้ทั้ง 4 ทิศ และทำหน้าที่ป้องกันอันตรายที่จะเกิดแก่มนุษย์โลกทั้งหลาย ท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 องค์ประกอบด้วย

  1. ท้าวกุเวร รักษาโลกด้านทิศเหนือ ทำหน้าที่ปกครองยักษ์ ท้าวกุเวรมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ท้าวเวสวัณ หรือ ท้าวเวสสุวรรณ
  2. ท้าววิรุฬหก รักษาโลกด้านทิศใต้ ทำหน้าที่ปกครองกุมภัณฑ์
  3. ท้าววิรูปักษ์ รักษาโลกด้านทิศตะวันตก ทำหน้าที่ปกครองพญานาค
  4. ท้าวธตรฐ รักษาโลกด้านทิศตะวันออก ทำหน้าที่ปกครองคนธรรพ์

เชิญร่วมบุญสร้าง กำแพงหินแกรนิตสลักท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 ขนาด 2.5*2.5 เมตร
บริเวณชั้น 2 ทั้ง 4 ทิศ ของอาคารหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ องค์ใหญ่ที่สุดในโลก

ณ สถานอมตะธรรมพุทธพรหมปัญโญ
อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

เจ้าภาพ
องค์ละ 20 กองบุญๆละ 10,000 บาท
**ท่านเจ้าภาพได้ติดชื่อที่กำแพงด้านหน้าหลวงปู่ 1 ชื่อต่อ 1 กองบุญ**

ญาติธรรมสามารถร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาที่
ชื่อบัญชี “มูลนิธิสถานอมตะธรรมพุทธพรหมปัญโญ” ธ.กสิกรไทย
เลขบัญชี 061-182-7-504
เพิ่มเพื่อนแจ้งร่วมบุญคลิกที่นี่

เจ้าภาพ “ท้าวเวสสุวรรณ” (เต็มแล้ว)

รักษาโลกด้านทิศเหนือ ทำหน้าที่ปกครองยักษ์

เจ้าภาพ “ท้าววิรูปักษ์” (เต็มแล้ว)

รักษาโลกด้านทิศตะวันตก ทำหน้าที่ปกครองพญานาค

เจ้าภาพ “ท้าวธตรฐ” (ปิดรับแล้ว)

รักษาโลกด้านทิศตะวันออก ทำหน้าที่ปกครองคนธรรพ์

เจ้าภาพ “ท้าววิรุฬหก” (ปิดรับแล้ว)

รักษาโลกด้านทิศใต้ ทำหน้าที่ปกครองกุมภัณฑ์

ญาติธรรมสามารถร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาที่
ชื่อบัญชี “มูลนิธิสถานอมตะธรรมพุทธพรหมปัญโญ” ธ.กสิกรไทย
เลขบัญชี 061-182-7-504

เพิ่มเพื่อนแจ้งร่วมบุญคลิกที่นี่