เวสสุวรรณ

ท้าวจตุโลกบาล เป็นเทวดาที่รักษาทุกข์ สุข ของมนุษย์โลกไว้ทั้ง 4 ทิศ และทำหน้าที่ป้องกันอันตรายที่จะเกิดแก่มนุษย์โลกทั้งหลาย ท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 องค์ประกอบด้วย

  1. ท้าวกุเวร รักษาโลกด้านทิศเหนือ ทำหน้าที่ปกครองยักษ์ ท้าวกุเวรมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ท้าวเวสวัณ หรือ ท้าวเวสสุวรรณ
  2. ท้าววิรุฬหก รักษาโลกด้านทิศใต้ ทำหน้าที่ปกครองกุมภัณฑ์
  3. ท้าววิรูปักษ์ รักษาโลกด้านทิศตะวันตก ทำหน้าที่ปกครองพญานาค
  4. ท้าวธตรฐ รักษาโลกด้านทิศตะวันออก ทำหน้าที่ปกครองคนธรรพ์

เชิญร่วมบุญสร้าง กำแพงหินแกรนิตสลักท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 ขนาด 2.5*2.5 เมตร
บริเวณชั้น 2 ทั้ง 4 ทิศ ของอาคารหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ องค์ใหญ่ที่สุดในโลก

ณ สถานอมตะธรรมพุทธพรหมปัญโญ
อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

เจ้าภาพ
องค์ละ 20 กองบุญๆละ 10,000 บาท
**ท่านเจ้าภาพได้ติดชื่อที่กำแพงด้านหน้าหลวงปู่ 1 ชื่อต่อ 1 กองบุญ**

ญาติธรรมสามารถร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาที่
ชื่อบัญชี “มูลนิธิสถานอมตะธรรมพุทธพรหมปัญโญ” ธ.กสิกรไทย
เลขบัญชี 061-182-7-504
เพิ่มเพื่อนแจ้งร่วมบุญคลิกที่นี่

เจ้าภาพ “ท้าวเวสสุวรรณ” (เต็มแล้ว)

รักษาโลกด้านทิศเหนือ ทำหน้าที่ปกครองยักษ์

เจ้าภาพ “ท้าววิรูปักษ์” (เต็มแล้ว)

รักษาโลกด้านทิศตะวันตก ทำหน้าที่ปกครองพญานาค

เจ้าภาพ “ท้าวธตรฐ” (รับอีก 17 กองบุญ)

รักษาโลกด้านทิศตะวันออก ทำหน้าที่ปกครองคนธรรพ์

เจ้าภาพ “ท้าววิรุฬหก” (รับอีก 10 กองบุญ)

รักษาโลกด้านทิศใต้ ทำหน้าที่ปกครองกุมภัณฑ์

ญาติธรรมสามารถร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาที่
ชื่อบัญชี “มูลนิธิสถานอมตะธรรมพุทธพรหมปัญโญ” ธ.กสิกรไทย
เลขบัญชี 061-182-7-504

เพิ่มเพื่อนแจ้งร่วมบุญคลิกที่นี่