เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างสมเด็จองค์ปฐมบรมมหาจักรพรรดิ (หลวงพ่อกินบ่เสี้ยง) หน้าตัก 9 นิ้ว ปิดทองคำแท้

Home >> เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างสมเด็จองค์ปฐมบรมมหาจักรพรรดิ (หลวงพ่อกินบ่เสี้ยง) หน้าตัก 9 นิ้ว ปิดทองคำแท้

สมเด็จองค์ปฐม

หลวงตาม้า

เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ สร้างสมเด็จองค์ปฐมบรมมหาจักรพรรดิ กินบ่เสี้ยง หน้าตัก 5.55 เมตร

ณ อาคารบรมครูเหนือเศียรเกล้า สถานอมตะธรรมพุทธพรหมปัญโญ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

กองบุญละ 22,222 บาท รับพระต้นแบบเนื้อทองเหลืองปิดทองคำแท้ พร้อมได้สลักชื่อที่กำแพง 1 ชื่อ

ร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาที่
061-1-82750-4
กสิกรไทย สาขา ตาคลี
ชื่อบัญชี มูลนิธิสถานอมตะธรรม
เพิ่มเพื่อน

แจ้งร่วมบุญ

โทร.0999095141,0954745466

“บุญ ทำชาติเดียวใช้ได้เป็นอสงไขย”