เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระประธาน สมเด็จองค์ปฐมบรมมหาจักรพรรดิ (หลวงพ่อกินบ่เสี้ยง) หน้าตัก 5.55 เมตร

Home >> เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระประธาน สมเด็จองค์ปฐมบรมมหาจักรพรรดิ (หลวงพ่อกินบ่เสี้ยง) หน้าตัก 5.55 เมตร

สมเด็จองค์ปฐม

หลวงตาม้า

กองบุญละ 22,222 บาท รับพระต้นแบบเนื้อทองเหลืองปิดทองคำแท้ พร้อมได้สลักชื่อที่กำแพง 1 ชื่อ

เพิ่มเพื่อน

แจ้งร่วมบุญ

รายชื่อเจ้าภาพ

1.คุณ พัชรกัญภัค รวินันท์กุลชากร
2.คุณ พาณิช อัมพรพฤติ
3.คุณสุภาภรณ์​ ไชย​พันธ์​
4.คุณ ภณอิสร์ ทัศมากร
5.คุณ สมนึก โกยสมบูรณ์
6.คุณเกณิกา บุญเลิศโตตาม
7.คุณเอื้อย พึ่งธรณี
8.คุณพัสวีศิริ เตมียาเวส
9.คุณ ครรชิต มั่งศิลป์
10.คุณณิชาภัทร ภูริมธุสร
11.คุณ วุฒิพงศ์ นิธากร และครอบครัว
12.คุณ กิตติสัณห์ พานิช
13.คุณ ธิติชญาณ์ จันดาหาร และครอบครัว
14.ตระกูลกระแสสุข
15.คุณ พิบูลย์เขตร นิธิอนันตภร และครอบครัว
16.คุณ เจน วุฒิสูตร และครอบครัว
17.คุณ กัญญพัชร ดุลสริ
18.คุณ วเรศ บวรสิน และครอบครัว
19.คุณ ยลรดา ธิติกาญจน์พจนา และครอบครัว
20.คุณ ธนภร สุขสุเมฆ และครอบครัว
21.คุณ วุฒิพงศ์ นิธากร
22.คุณ อภินพ-นันศุภา หัสดินศุภกฤษ
23.คุณ ปัทมพรรณ บุญประคมและครอบครัว
24.คุณ ปภัสกัญญ์ บุญสุ
25. คลินิกทันตกรรมบ้านรอยยิ้ม ตาคลี
26.ครอบครัวกระแสสุข
27. คุณ โกสุม สอนแก้ว และครอบครัว
28.คุณ ครรชิต มั่งศิลป์
29.คุณ ทองสุข เนียนเฮียน และครอบครัว
30.คุณ สมทรง สามิตร และครอบครัว
31.คุณ สหพันธ์ วัฒนเลิศพงศ์ และ ครอบครัว
32. คุณ ภันกฤต เพ็ชรโยธา
33.คุณ นาตยา เพ็ชรโยธา
34.คุณ ขัชชญา กสินสวรรคทัต และครอบครัว
35.คุณ กรรณิการ์​ แซ่ลิ้มและครอบครัว
36.คุณ สะโอด หลังพันธุ์ และครอบครัว
37.คุณสมใจ หลังพันธุ์ และครอบครัว
38.คุณเยาวลักษณ์ หลังพันธุ์
39.คุณอำนาจ หลังพันธุ์ และครอบครัว
40.คุณสักรินทร์ หลังพันธุ์ และครอบครัว
41.คุณ วันดี แซ่เตียวและครอบครัว
42.บจก. สีชา ฟราแกรน
43. คุณสุรนุช โรจน์เจริญเวศย์
44.คุณ วิมล บุณยานันต์
45.คุณ ลาซเซอร์ คาสันต์
46.คุณ ปัฐทชาพัทธ์. ศรีระวีนนท์และคณะ
47.คุณ ณอาภา อาภาธรรมภรณ์ และครอบครัว
48.คุณ กุลภัสสรณ์ แตรวิจิตรศิลป์
49.คุณ ปัทมกร ญาณภิรัต และครอบครัว
50.คุณ นำโชค ทะนัดรัมย์
51.คุณ พิมพ์พิชชา กาญจน์จินดานนท์ และครอบครัว
52.คุณพญ.มิตรธิกานต์ จาละ และครอบครัว
53.คุณพิมพ์พิชชา กาญจน์จินดานนท์และครอบครัว
54. คุณพิมพ์ณัฐชะญา ทรงรัตน์ และครอบครัว
55.คุณ กฤตธน อมรทวีสินและครอบครัว
56. บ้านสมดุลกาย ลพบุรี
57.คุณขรินทร์ทิพย์ พงศ์พันธ์ไพบูลย์ และครอบครัว
58. ภัทรพิสิฐ สังขทัต ณ อยุธยา
59.คุณภิญรัตน์ สุขสมภักดิ์ และครอบครัว
60. คุณสง่า สายกระสุนและครอบครัว
61.
62.คุณ ขวัญเรือน ปลั่งกลางและครอบครัว
63.คุณ ศุภเดช เพ็ญโพธิ์และครอบครัว
64.
65. คุณแม่ รพีพรรณ สหมิตรมงคล และครอบครัว
66.คุณแม่อัญญาญาณี คมนาคมและครอบครัว
67. LIM ENG CHIN FAMILY
68. YAP AH WONG FAMILY
69. ONG EWE MENG FAMILY
70. น.อ.ไชยภพ บุญปาลิต และครอบครัว

เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ สร้างสมเด็จองค์ปฐมบรมมหาจักรพรรดิ กินบ่เสี้ยง หน้าตัก 5.55 เมตร

ณ อาคารบรมครูเหนือเศียรเกล้า สถานอมตะธรรมพุทธพรหมปัญโญ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

กองบุญละ 22,222 บาท รับพระต้นแบบเนื้อทองเหลืองปิดทองคำแท้ พร้อมได้สลักชื่อที่กำแพง 1 ชื่อ

ร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาที่
061-1-82750-4
กสิกรไทย สาขา ตาคลี
ชื่อบัญชี มูลนิธิสถานอมตะธรรม
เพิ่มเพื่อน

แจ้งร่วมบุญ

 

โทร.0999095141,0954745466

“บุญ ทำชาติเดียวใช้ได้เป็นอสงไขย”