วิธีทำบุญให้ได้บุญ

Home >> วิธีทำบุญให้ได้บุญ

หลวงปู่ดู่

ขึ้นชื่อว่าการทำบุญ ไม่ว่าจะทำมากทำน้อย แค่มีจิตที่บริสุทธิ์ยังไงก็ได้บุญ แต่บางทีผู้คนก็หลงทำบุญแต่กลับได้บาปเพราะผิดหลักการ ผิดหลักความคิดที่ถูกที่ควรตามหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแท้จริง การทำบุญให้ได้อานิสงฆ์มากๆ ที่จริงแล้วนั้นง่ายนิดเดียวซึ่งพอจะสรุปได้ดังนี้

  1. ทำบุญไม่ต้องใช้ตังค์

ทำบุญง่ายๆ ให้ได้บุญแบบไม่ต้องใช้เงิน วิธีนี้จะเป็นการทำบุญด้วยการ น้อมจิตเข้าหาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่เป็นนิจ ไม่ว่าจะกิน นอน เดินนั่ง คอยระลึกถึงคุณงามความดีที่ท่านปฏิบัติธรรมจนมีคำสอนต่างๆ มาให้เราปฏิบัติ เวลาที่เราระลึกบ่อยๆ นั้นก็จะเกิดเป็น สมาธิ มีสติอยู่กับตัวตลอด

อีกวิธีทำบุญให้ได้บุญโดยไม่ต้องใช้ตังค์นั้นคือการ น้อมนำจิต ยินดี กับความดี เมื่อเราพบเห็น ผู้คนทำความดี ทำบุญ เราควรมีจิตน้อมนำ ให้ยินดี แค่นี้จิตก็เป็นกุศล ระดับความคิดระดับจิตใจก็ยกสูงขึ้นตาม เรียกสั้นๆ ว่า อนุโมทนาบุญ หากเราพบเจอผู้คนกำลังทำบุญอยู่แต่ใจกลับคิดติฉินนินทา อย่างเช่น พบเห็นการทำบุญแต่กลับคิดว่า คนนั้นทำบุญฉันไม่ได้ทำบุญ หรือบางทีอาจคิดอกุศลไปกันใหญ่ว่าคนนี้ทำบุญบริจาคเงินเข้าวัดเยอะมากเขาต้องกำลังสร้างภาพอยู่แน่เลย นั้นแหละที่จะทำให้การพบเห็นคนทำบุญของเรากลายเป็นบาป การทำบุญง่ายๆ ด้วยอนุโมทนาบุญ จึงเป็นวิธีการทำบุญให้ได้บุญอย่างแท้จริง เพราะจิตละซึ่งความ อิจฉา ริษยา การเปรียบเทียบ ซึ่งพื้นฐานจิตเดิมของมนุษย์มักจะต้องมีจิตคิดอกุศลอย่างนี้อยู่แล้วเปรียบได้กับคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่ามนุษย์เราบางจำพวกเปรียบได้กับบัวใต้น้ำนั่นเอง

2.ทำบุญด้วยเงินเพียงเล็กน้อยแต่ได้บุญเยอะ

ทำบุญด้วยการสร้าง โบถ์ส สร้างวิหาร สร้างโรงทาน สร้างสถานที่ต่างๆ ให้กับวัด เป็นการทำบุญที่ได้อานุสงฆ์เยอะเพราะสร้างสถานที่ให้คนมาปฏิบัติธรรม สร้างสถานที่ให้พระสงฆ์อยู่  การทำบุญสร้างวัตถุให้วัดอย่างนี้ไม่จำเป็นต้องใช้เงินมาก ทำตามกำลังทรัพย์ที่มี ให้ไม่เดือดร้อนตนเองและผู้อื่น  ขอแค่มีจิตคิดกุศล มีจิตที่บริสุทธิ์ที่จะทำบุญเพียงเท่านี้ก็ได้บุญแล้ว แต่หากว่าเราขัดสนเงินทองจริงๆ ก็ยังสามารถสร้างบุญได้ง่ายๆ ด้วยการร่วมลงมือลงแรง หรือการป่าวประกาศ บอกต่อให้กับผู้คนเพื่อที่ใครมีกำลังศรัทธาและอาจมีกำลังทรัพย์ในการช่วยบริจาคให้การสร้างวัดนั้นสำเร็จได้เท่านี้ก็เป็นการทำบุญให้ได้บุญแล้ว

3. ทำบุญด้วยการสวดมนต์

วิธีทำบุญด้วยการสวดมนต์ ภาวนา เป็นวิธีการทำบุญง่ายๆ ที่เราต่างรู้กันทุกคนอยู่แล้ว และมีวิธีการทำบุญให้ได้บุญง่ายๆ เพียงแค่ก่อนสวดมนต์ให้ผู้สวดระลึกถึงครูบา อาจารย์ ที่เคยสั่งสอนมาเป็นการทบทวนจิตให้รู้คุณคน และเป็นวิธทำบุญที่ได้บุญมากขึ้นเพราะเราไม่หลงลืมที่จะนึกถึงท่านผู้สอนทั้งหลายทั้งทางโลกทางธรรมที่ทำให้เรารู้จักวิธีการนั่งสมาธิ รู้จักบทสวดต่างๆ ได้

อีกวิธีจะเป็นการอนุโมทนาจิต ร่วมกับผู้อื่น คนที่กำลังสวดมนต์อยู่ แค่มีจิตระลึกถึงให้ร่วมอนุโมทนาจิตไปกับผู้คนเหล่านั้นที่กำลังทำบุญ ทำความดีอยู่ เพียงเท่านี้บุญก็จะส่งถึงกัน ทำให้จิตเราสงบ สะอาด ไม่ขุ่นมัว

4. ทำบุญด้วยการต่อชีวิตสัตว์

อย่างที่พบเห็นกันบ่อยๆ ทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ การทำบุญลักษณะนี้จะเป็นการทำบุญที่ได้บุญมาก  เพราะเป็นการช่วยชีวิตเหล่าสัตว์เดรัจฉาน เป็นการต่อชีวิตให้กับสัตว์ แต่ถ้าหากจะทำบุญให้ได้บุญมากขึ้นก่อนที่จะทำการปล่อยสัตว์ทั้งหลายควรนำไปถวายพระเสียก่อน ให้ท่านสวดมนต์อวยพร ให้กับสัตว์และเราเพื่อเป็นกุศล เพราะพระท่านมีกำลังศีลมากกว่า  กำลังบุญจะส่งถึงเราและสัตว์อย่างมหาศาล เหล่าสัตว์จะได้มีโอกาสได้รับฟังธรรมมะและไปใช้ชีวิตตามยถากรรมของตนต่อไป ไปผุดไปเกิดในภายภาคหน้าได้เป็นมนุษย์

5. ทำบุญแบบถวายสังฆทานแต่ได้บุญที่ครอบคลุม

การทำสังฆทานควรทำให้ครบทั้ง 4 ปัจจัย ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการดำรงชีวิตอยู่ของมนุษย์ ได้แก่

อาหาร (อาหารคาว หวาน น้ำ) ให้ครบ

เครื่องนุ่งห่ม (ผ้าไตร จีวร ผ้าขนหนู)

ยารักษาโรค ถ้าหากเป็นผู้มีกำลังทรัพย์อาจจะเป็นผู้ขันอาสาพาพระสงฆ์ไปโรงพยาบาล หรือหากมีกำลังทรัพย์น้อยก็อาจซื้อเป็นยาสามัญประจำบ้านไปถวายก็ได้เช่นกัน

ที่อยู่อาศัย ในข้อนี้ก็วนวกกลับไปที่ข้อ 2 การสร้าง โบส์ถ วิหาร สถานปฏิบัติธรรมทั้งหลายนั่นเอง

อีกอย่างที่ควรใส่ลงไปในการทำบุญคือ หนังสือธรรมมะ เพื่อเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวร ให้มีจิตที่น้อมนำในพระพุทธศาสนา ไม่ขุ่นมัว ไม่อาฆาตพยาบาท ในทางปฏิบัติก็คิดได้อีกลักษณะคือเป็นการเผยแพร่ธรรมมะให้กับผู้อื่น เพราะหนังสือธรรมมะที่เราถวายพระสงฆ์ไปนั้น ทางวัดก็นำมาวางแจกจ่ายผู้คนที่สนใจได้นำหนังสือไปศึกษาอ่านและปฏิบัติธรรม การถวายหนังสือธรรมมะหรือบทสวดจึงเป็นการทำบุญที่ได้บุญมากเพราะเมื่อใดที่ผู้สวดหยิบหนังสือที่เราทำบุญขึ้นมาสวดเราก็จะได้บุญทุกครั้ง

การทำบุญถวายปัจจัยไม่ควรเลือกพระสงฆ์ ว่าจะทำบุญกับรูปนั้นรูปนี้ ควรมีจิตที่เป็นกุศล จิตบริสุทธิ์ถวายปัจจัยไม่เลือกพระ เพราะพระสงฆ์ถือเป็นตัวแทนของศาสนา  ฆราวาสสำควรที่จะทำนุบำรุงพระสงฆ์และศาสนาให้อยู่คู่กับเราต่อไปเพื่อที่เราจะได้มีหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้น้อมนำและปฏิบัติตาม

จะเห็นได้ว่าจาก 5 ข้อที่กล่าวมา วิธีทำบุญให้ได้บุญสามารถทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงแค่ขั้นแรกเรามีจิตบริสุทธิ์น้อมนำไปสู่ความพร้อมที่จะทำบุญแค่นี้ก็อิ่มเอมในผลบุญส่วนอานิสงฆ์ต่างๆ ที่ตามมานั้นถือว่าเป็นผลพลอยได้หรือเป็นสิ่งที่สมควรแก่เหตุแก่ผลที่ควรจะเกิด การทำบุญที่แท้จริงเป็นการละซึ่งกิเลส ถ้าหากผู้ทำบุญปฏิบัติธรรมเพียงแค่ว่าหวังขอให้ผลบุญส่งให้ได้รับสิ่งนั้นสิ่งนี้ อย่างนี้จะเรียกได้ว่าทำบุญกลับได้บาป เพราะความไม่เข้าใจในหลักศรัทธาในพระพุทธศาสนาทำบุญแต่กลับเป็นทุกข์เพิ่มยังละซึ่งกิเลสไม่ได้ ใช้คำว่า ทำบุญ แทนคำว่า การค้าขาย หวังผลกำไร เพราะถ้าคิดอย่างนี้ เช่น เราทำบุญกับขอทานไป 10 บาท แต่หวังว่าขอให้วันนี้ถูกหวย ซึ่งมีมูลค่าเงินรางวัลที่มากกว่าเงินจำนวน 10 บาท นั่นแหละถึงเรียกว่า ทำบุญค้ากำไร  การทำบุญควรทำด้วยความสบายใจ ทำแล้วจิตผ่องใสเป็นเนื้อนาบุญ

%d bloggers like this: