ร่วมบุญบูชาท้าวเวสสุวรรณ

Home >> ร่วมบุญบูชาท้าวเวสสุวรรณ

ท้าวเวสสุวรรณ

เพิ่มเพื่อน

แจ้งร่วมบุญ

ท้าวเวสสุวรรณ

เพิ่มเพื่อน

แจ้งร่วมบุญ

บูชาท้าวเวสสุวรรณ

ท้าวเวสสุวรรณ

ขอเชิญร่วมบุญบูชาท้าวเวสสุวรรณ

มีเพียง 15 องค์เท่านั้น ท้าวเวสสุวรรณ องค์สูง 7 นิ้ว บูชาองค์ละ 5,000 บาท (จัดส่งฟรีทั่วประเทศไทย)
ผ่านพิธีในงานบวงสรวงใหญ่ ณ สถานอมตะธรรมพุทธพรหมปัญโญ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
🙏บัญชีร่วมบุญ ธ.กสิกรไทย สาขา ตาคลี
เลขบัญชี 061-1-82750-4
ชื่อบัญชี มูลนิธิสถานอมตะธรรม
เพิ่มเพื่อน

แจ้งร่วมบุญ

ท้าวเวสสุวรรณ

 

 

ท้าวเวสสุวรรณ

ผ้ายันต์ท้าวเวสสุวรรณ

เปิดให้บูชาผ้ายันต์ท้าวเวสสุวรรณ ผืนละ 200 บาท ผ่านพิธีบวงสรวงใหญ่ ณ สถานอมตะธรรมพุทธพรหมปัญโญ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

🙏บัญชีร่วมบุญ ธ.กสิกรไทย สาขา ตาคลี
เลขบัญชี 061-1-82750-4
ชื่อบัญชี มูลนิธิสถานอมตะธรรม
เพิ่มเพื่อน

แจ้งร่วมบุญ

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ
บูชาท้าวเวสสุวรรณ

กระถางธูปหินอ่อนสำหรับบูชาท้าวเวสสุวรรณ

ร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธา
🙏บัญชีร่วมบุญ ธ.กสิกรไทย สาขา ตาคลี
เลขบัญชี 061-1-82750-4
ชื่อบัญชี มูลนิธิสถานอมตะธรรม
เพิ่มเพื่อน

แจ้งร่วมบุญ

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ

อิติปิโส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ ท้าวเวสสุวรรณโณ จาตุมะหาราชิกา ยักขะพันตาภัทภูริโต เวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ


เหรียญหลวงตาม้า

ท้าวเวสสุวรรณ

 

เพิ่มเพื่อน

แจ้งร่วมบุญ


 

ท้าวเวสสุวรรณ

ท้าวเวสสุวรรณ

รวมถามตอบปัญหาธรรมกับหลวงตาม้าเรื่อง “ท้าวเวสสุวรรณ”

ท้าวเวสสุวรรณ

ท้าวเวสสุวรรณ

ท้าวเวสสุวรรณ

“บุญ ทำชาติเดียวใช้ได้เป็นอสงไขย”