ร่วมสร้างกุฏิหลวงปู่ดู่จำลอง

Home >> ร่วมสร้างกุฏิหลวงปู่ดู่จำลอง

กุฏิหลวงปู่ดู่

เตรียมสร้าง
ห้องกุฏิหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ จำลอง ขนาด 20×15 เมตร
ใต้ฐานหลวงปู่ดู่ องค์ใหญ่
ณ สถานอมตะธรรมพุทธพรหมปัญโญ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
📌 แผนที่เดินทาง https://goo.gl/maps/fr9cXvh6upq
☀กองบุญละ 100,000 บาท
สลักชื่อที่กำแพง 10 ชื่อ และได้รับพระ 9 นิ้วปิดทองคำแท้
☀กองบุญละ 10,000 ได้สลักชื่อ 1 ชื่อ
หรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธา
ร่วมบุญได้ที่
061-1-82750-4
กสิกรไทย สาขา ตาคลี
ชื่อบัญชี มูลนิธิสถานอมตะธรรม