ร่วมบุญสร้างกำแพงรั้วเขตธรณีสงฆ์

Home >> ร่วมบุญสร้างกำแพงรั้วเขตธรณีสงฆ์

ขอเชิญร่วมบุญสร้างกำแพง ทำรั้วรอบขอบชิด
เพื่อแสดงอาณาเขตทางพระพุทธศาสนา
ให้บังเกิดขึ้น เป็นที่ประจักษ์ ว่า
แต่นี้สืบไปเมื่อหน้า เทวดา มนุษย์ และสัตว์ทั้งหลาย จะได้รับทราบว่า มีธรณีสงฆ์ มีพื้นที่สร้างความดี ตามแนวทางพระเดชพระคุณหลวงตาม้า เกิดขึ้น
ณ สถานอมตะธรรมพุทธพรหมปัญโญ
สาขา บ้านไร่ อุทัยธานี
“บุญ ทำชาติเดียวใช้ได้เป็นอสงไขย”

เพิ่มเพื่อน