ขอเชิญร่วมบุญซุ้มพร้อมหน้าต่าง อาคารพิพิธภัณฑ์หลวงปู่ดู่ทรงจับเข่าแผ่เมตตาบารมี หน้าตัก 19.99 เมตร

Home >> ขอเชิญร่วมบุญซุ้มพร้อมหน้าต่าง อาคารพิพิธภัณฑ์หลวงปู่ดู่ทรงจับเข่าแผ่เมตตาบารมี หน้าตัก 19.99 เมตร

หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ

เชิญร่วมจองเป็นเจ้าภาพ

ซุ้มหน้าต่าง อาคาร หลวงปู่ดู่ทรงจับเข่าแผ่เมตตาบารมี
ณ สถานอมตะธรรมพุทธพรหมปัญโญ
อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
รับเจ้าภาพซุ้มพร้อมหน้าต่าง จำนวน 18 หลังๆละ 50,000 บาท (เจ้าภาพได้สลักชื่อ)
หรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธา
ร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาที่
หมายเลขบัญชี 061-1-82750-4
กสิกรไทย สาขา ตาคลี
ชื่อบัญชี “มูลนิธิสถานอมตะธรรมพุทธพรหมปัญโญ

เพิ่มเพื่อน