รวมกองบุญใกล้ปิดยอด

Home >> รวมกองบุญใกล้ปิดยอด

สร้างสมเด็จองค์ปฐม

สลักชื่อเจ้าภาพพร้อมรับพระองค์ต้นแบบปิดทองคำแท้


สลักชื่อเจ้าภาพ 5 ชื่อ


สลักชื่อเจ้าภาพ


สลักชื่อเจ้าภาพพร้อมรับหลวงปู่ดู่ปิดทองคำแท้


%d bloggers like this: