บุญรถแทรกเตอร์และถมดิน

Home >> บุญรถแทรกเตอร์และถมดิน

เนื่องด้วยทางสถานอมตะธรรมพุทธพรหมปัญโญ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ได้ทำการขยายพื้นที่ 7 ไร่ 3งาน 75 ตารางวา สำหรับสร้างสาธารณประโยชน์ต่างๆเพื่อสร้าง พระ สร้างวิหารทานต่างๆ และ เป็นที่ฝึกกรรมฐานในแนวทางพระพุทธศาสนา

จึงขอบอกบุญถมที่โดยจะใช้ดินถมทั้งหมด 300 คัน

บุญถมที่ดิน

ร่วมถมที่ดินคันละ 1,000 บาท

ญาติธรรมสามารถร่วมบุญตามกำลังศรัทธาได้ที่ ธ.กสิกรไทย เลขบัญชี 061-182-7-504
ชื่อบัญชี “มูลนิธิสถานอมตะธรรมพุทธพรหมปัญโญ

เพิ่มเพื่อน

แจ้งร่วมบุญคลิกที่นี่

สร้างพระ

ร่วมเป็นต้นบุญสร้างวิหารทาน “ซื้อแทรคเตอร์คันใหม่” กองบุญละ 1,050 บาท รับประคำพระกาฬ 1 เส้น

ขอเชิญร่วมบุญซื้อรถแทรคเตอร์ มือสอง
เพื่อปรับหน้าดิน ไถดิน และพวงลากเครื่องมือต่างๆ ในงานพระศาสนา

กองบุญละ 1,050 บาท
(รับประคำเหรียญพระกาฬ ด้านหน้า หลวงตาม้า ด้านหลังรูปลักษณ์พญาครุฑ พระเดชพระคุณหลวงตาม้าเมตตาอธิษฐานจิต)

 

หรือ ร่วมบุญตามจิตศรัทธาได้ที่

ญาติธรรมสามารถร่วมบุญตามกำลังศรัทธาได้ที่ ธ.กสิกรไทย เลขบัญชี 061-182-7-504
ชื่อบัญชี “มูลนิธิสถานอมตะธรรมพุทธพรหมปัญโญ

เพิ่มเพื่อน

แจ้งร่วมบุญคลิกที่นี่

🙇อานิสงส์การถวายที่ดินเพื่อพระพุทธศาสนา🙇

1. จะได้เกิดในถิ่นที่เป็น
ปฎิรูปเทส เหมาะแก่การทำความดี สร้างบุญบารมีให้ยิ่งๆขึ้นไป
2. ทำให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรือง ไม่มีตกต่ำ
3. มีความรื่นรมย์ทั้งในโลกมนุษย์และเทวโลก
4. ปรารถนาสิ่งใดที่เป็นบุญกุศล ย่อมสำเร็จได้โดยง่าย เป็นอัศจรรย์
5. ได้รูปกายที่สวยงาม เพียบพร้อมบริบูรณ์ด้วย รูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ และคุณสมบัติ
6. ได้เป็นเทวดาที่มีศักดิ์ยิ่งใหญ่ มีทิพยสมบัติที่รุ่งเรือง ตลอดจนมีทิพยวิมานอันใหญ่โต และมีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาล
7. มีความสง่างามเป็นที่เคารพนับถือศัรทธาของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย
8. มีพร้อมด้วยสุข 3 ประการ เข้าถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้โดยง่ายและมีพระนิพพานเป็นที่ตั้งโดยไม่เนิ่นช้า
9. จะได้เป็นใหญ่เป็นโต เป็นผู้ปกครองแผ่นดินหรือผู้บริหารประเทศ เกิดในภายภาคหน้าจะมีที่ดินเป็นของตนเอง และเป็นที่ดินที่มีทำเลดี เป็นที่ต้องการของคนทั้งหลาย เราจะไม่ต้องเร่ร่อน ไม่อดอยาก
10. ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนแผ่นดินนั้นก็จะเจริญงอกงาม เหมาะแก่การประกอบสัมมาชีพตามปรารถนา เป็นทำเลดีค้าขายก้าวหน้า ปลูกพืชให้ดอกให้ผลงอกงามกว่าที่ใดๆ
11. เป็นกุศลหนุนนำทำให้เกิดการบรรเทากรรม ให้กับผู้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ต้องเช่าเขา ถูกเขาโกงที่ หรือเกิดมาชาตินี้ต้องมาอยู่ที่แออัดคับแคบ แย่งกันอยู่ แย่งกันใช้

%d bloggers like this: