ขอเชิญร่วมสร้างพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์ปฐม หน้าตัก 5 เมตร

Home >> ขอเชิญร่วมสร้างพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์ปฐม หน้าตัก 5 เมตร

พระปัจเจกพุทธเจ้า

แจ้งทราบๆ ขอเชิญเศรษฐีใจบุญร่วมสร้าง

☀️พระปัจเจกพุทธเจ้าองค์ปฐม หน้าตัก 5.55 เมตร เพื่อประดิษฐาน ณ อาคารพระปัจเจกพุทธเจ้า(อาคารโดม) สถานอมตะธรรมพุทธพรหมปัญโญ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

☀️พร้อมจัดสร้างห้องสำหรับฝึกพระกรรมฐานขนาดใหญ่ติดแอร์ จำนวน 3 ห้อง เพื่อรองรับญาติธรรมที่ต้องการฝึกพระกรรมฐานตามแนวทางพระเดชพระคุณหลวงปู่ปาน โสนันโท ภายในอาคารจะเปิดคาถาพระปัจเจกพุทธเจ้าไว้ตลอด ให้เทวดา มนุษย์ และสัตว์ทั้งหลายได้เจริญสติ

🔥รับเจ้าภาพสร้างฐานพระ และองค์พระ กองบุญละ 15,000 บาท ได้ติดชื่อที่ฐานพระ 1 ชื่อและได้รับพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์ปฐมหน้าตัก 9 นิ้ว 1 องค์

🔥รับเจ้าภาพสร้างห้องฝึกพระกรรมฐานขนาดใหญ่ ติดแอร์ จำนวน 3 ห้องๆละ 200,000บาท ท่านเจ้าภาพได้ติดชื่อที่ด้านหน้าห้องทั้งครอบครัว

 

ร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธา

📖 บัญชี ธ.ทีเอ็มบีธนชาต สาขา ตาคลี

เลขบัญชี 695-2-15787-0

ชื่อบัญชี พระปฏิภาณ สันตจิตโต

เพิ่มเพื่อน

แจ้งร่วมบุญ

คาถาบูชาพระปัจเจกพุทธเจ้า

บทสวดเชิญพระเข้าตัว (แผ่กุศลปรับภพภูมิ)

สัพเพพุทธา สัพเพธัมมา สัพเพสังฆา พะลัปปัตตา ปัจเจกานัญ จะยังพลัง
อรหันตานัญ จะ เตเชนะรักขัง พันธามิ สัพพะโส
(ท่อง 5 จบ) แล้วกล่าวบทสวดแผ่กุศลปรับภพภูมิให้เจ้ากรรมนายเวร