พระธาตุประจำปีเถาะ

Home >> พระธาตุประจำปีเถาะ

วัดพระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน

พระธาตุประจำปีเถาะ (ปีกระต่าย)

พระธาตุแช่แห้งตั้งอยู่บนยอดดอยขนาดเล็กนอกเมืองน่าน เป็นเจดีย์ทรงระฆัง รูปแบบของเจดีย์สันนิษฐานว่าได้รับอิทธิพลมาจากพระธาตุหริภุญชัย โดยรอบองค์บุด้วยทองจังโก (ทองดอกบวบ ทองเหลือง ผสมทองแดง) โดยจะมีเจดีย์ขนาดเล็ก 4 องค์อยู่ที่ฐาน และยังมีที่มุมอีก 4 องค์ ซึ่งเป็นลักษณะที่แปลกกว่าพระธาตุเจดีย์องค์อื่นๆ ภายในพระเจดีย์เป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุส่วนกระดูกข้อมือซ้าย บรรจุรวมกับพระเกศา ทางขึ้นสู่องค์พระธาตุเป็นตัวพญานาค หน้าบันเหนือประตูทางเข้าพระวิหารเป็นปูนปั้นลายนาคเกี้ยว ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของศิลปกรรมเมืองน่านและในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี จะมีประเพณีหกเป็งไหว้พระธาตุแช่แห้ง สามารถเดินทางไปได้ทุกวัน เปิดให้เข้านมัสการตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 .

คำไหว้บูชาพระบรมธาต

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

ยา ธาตุภูตา อะตุลา นันทะปุเร เทวานุภาเวนะ วะระธาตุเสฏฐัง อะหัง วันทามิ สัพพะทา อะหัง วันทามิ ธาตุโย

ที่ตั้ง : ตำบลม่วงตึ๊ดกิ่ง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน