พระธาตุประจำปีมะโรง

Home >> พระธาตุประจำปีมะโรง

 

วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร .เชียงใหม่

พระธาตุประจำปีมะโรง (ปีงูใหญ่)

วัดพระสิงห์วรมหาวิหารสร้างขึ้น ในปี พ.. 1888 ภายในมีพระพุทธสิหิงค์เป็นพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมือง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปโบราณศิลปะเชียงแสนโบราณ  ปางมารวิชัยขัดสมาธิเพชร ประดิษฐานอยู่ในวิหารลายคำ องค์พระธาตุวัดพระสิงห์ เป็นเจดีย์สีขาว น่าจะได้รับแนวความคิดในการสร้างจากศิลปะพม่า ที่นิยมสร้างกันมาตั้งแต่สมัยพุกาม และในช่วงสงกรานต์ของทุกปี จะมีการอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ประดิษฐานบนบุษบกแห่รอบเมืองให้ประชาชนได้สรงน้ำสักการะ มีความเชื่อกันว่าหากได้มานมัสการอย่างน้อยสักครั้งในชีวิต จะเป็นมงคลสูงสุดทำให้อายุมั่นขวัญยืน มีความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป

คำไหว้บูชาพระสิงห์

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

นะมามิ สิหิงคะพิมพัง สุวัณณาริรัมมัง ลังกาชาตัง โสภา ภิโสภัง สะราภิกันตัง นะมามิหัง

คำไหว้บูชาพระธาตุ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)นะมามิ พิมพาสุขนาทิปูชัง สุรูปธารัง ติวาภิรัมมัง ติโลกะเชฏะฐัง วะระกิตติมันตัง ภะสิหะคะสุขัง อะหัง วันทามิ ทุระโต

  ที่ตั้ง : ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่