พระธาตุประจำปีฉลู

Home >> พระธาตุประจำปีฉลู

วัดพระธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง

พระธาตุประจำปีฉลู (ปีวัว)

วัดพระธาตุลำปางหลวงเป็นวัดเก่าแก่ของเมืองลำปาง เริ่มสร้างในปีฉลูและเสร็จในปีฉลู ตั้งอยู่กลางเวียงโบราณซึ่งเชื่อว่าเป็นเวียงทางศาสนา โดยเฉพาะภายในวัดมีสิ่งน่าชมมากมาย ได้แก่ วิหารพระพุทธเป็นวิหารไม้แบบล้านนาที่ตกแต่งด้วยลายคำ ภายในสามารถเห็นภาพเงาพระธาตุที่ลอดผ่านรูผนังปรากฏบนผืนผ้า วิหารน้ำแต้มเป็นวิหารโถงมีภาพจิตรกรรมเก่าแก่ของล้านนา หอพระพุทธบาทเป็นอีกแห่งที่ปรากฏภาพ        เงาพระธาตุแต่ห้ามไม่ให้ผู้หญิงขึ้นไป

องค์พระบรมธาตุเจดีย์ เป็นเจดีย์ทรงกลมแบบล้านนา ยอดฉัตรทำด้วยทองคำ องค์พระเจดีย์ภายนอกบุด้วยแผ่นทองเหลืองทองแดงติดทองคำเปลว เรียกว่าทองจังโก แผ่นโลหะเหล่านี้มีลายสลักดุลเป็นลวดลายประจำยามแบบต่าง ๆ ไม่ซ้ำกันแม้แต่แผ่นเดียว ภายในองค์พระเจดีย์เป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุส่วน     พระนลาฏเบื้องขวา (หน้าผาก) และลำคอ บรรจุรวมกับพระเกศา

UnSeen Thailand เงาพระธาตุหัวกลับ วัดพระธาตุลำปางหลวง

อยู่ภายในซุ้มพระบาท ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานรอยพระบาทของพระพุทธเจ้า ซึ่งเชื่อกันว่าพระองค์ได้เสด็จมาถึงที่นี่ก่อนการสร้างพระธาตุฯ

คำบูชาพระธาตุ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

ยาปาตุภูตา อะตุลานุภาวาจีรัง ปะติฏฐาลัมภะ กัปปะปุเร เทเวนะคุตตา อุตตะราภิทัย ยานะมามิหันตัง วะระชินะธาตุง

ที่ตั้ง: อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง (อยู่ห่างจากตัวเมืองลำปางประมาณ 18 กิโลเมตร)