พระธาตุประจำปีจอ

Home >> พระธาตุประจำปีจอ

พระเกศแก้วจุฬามณี วัดเกตุการาม .เชียงใหม่

พระธาตุประจำปีจอ (ปีหมา)

เจดีย์จุฬามณีเป็นเจดีย์ที่อยู่ไกลถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ จึงมีการสมมติให้เจดีย์องค์หนึ่งในประเทศพม่าเป็นที่กราบไหว้แทน คนไทยเรียกเจดีย์องค์นี้ว่าพระธาตุอินทร์แขวนตั้งอยู่บนก้อนหินสูง 5.5 เมตร        ใต้พระเจดีย์เป็นที่บรรจุพระเกศาธาตุ โดยอนุญาตให้เฉพาะผู้ชายเท่านั้นที่จะข้ามเข้าไปกราบ และปิดทอง     ถึงองค์พระธาตุได้เจดีย์วัดเกตุการาม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำปิง ถูกกำหนดให้เป็นองค์แทนเจดีย์จุฬามณีอีกองค์หนึ่ง ซึ่งนอกจากจะเป็นการสะดวกในการเดินทางเพื่อกราบไหว้แล้ว อีกเหตุผลหนึ่งก็คือชื่อของวัดเสียงเหมือนคำว่าเกศแก้วจุฬามณี การลอยโคมก็เป็นการบูชาพระเจดีย์จุฬามณีบนสวรรค์อีกวิธีหนึ่ง   ของชาวล้านนา

คำไหว้บูชาพระบรมธาตุ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

ตาวะติงสายะ ปุรัมเม เกสะจุฬามะณี สะรีระปัพพะเต ปูชิตา สัพพะเทวานัง ตังสิระสา ธาตุอุตตะมัง อะหัง วันทามิ สัพพะทา

ที่ตั้ง : ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่