พระธาตุประจำปีกุน

Home >> พระธาตุประจำปีกุน

พระธาตุดอยตุง จังหวัดเชียงราย

พระธาตุประจำปีกุน (ปีหมู)

พระบรมธาตุดอยตุง ตั้งอยู่บนดอยสูงซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของชาวเขา เดิมดอยตุงมีชื่อว่าดอยปู่เจ้าเมื่อพระพุทธเจ้านิพพาน พระมหากัสสปได้อธิษฐานให้มีตุงหรือธง 7 สี ยาว 7 พันวา กว้าง 5 พันวา  มาปักไว้เพื่อบูชาพระบรมธาตุ ด้วยเหตุที่ตุงมีขนาดใหญ่ ผู้คนจึงมองเห็นได้แต่ไกล จึงพากันเรียกดอยแห่งนี้ใหม่ว่าดอยตุงพระธาตุดอยตุงถูกกำหนดให้เป็นพระธาตุเจดีย์ของผู้ที่เกิดปีกุญ เพราะปู่เจ้าลาวจกและ    พระยามังราย ต้นวงศ์กษัตริย์เชียงใหม่ต่างก็ประสูติในปีกุนหลุมตุง อยู่ใกล้ๆ กับพระธาตุดอยตุง  เป็นหลุมสำหรับปักตุงของพระมหากัสสป ปัจจุบันได้รับการดูแลอย่างดีมีการกั้นรั้วล้อมไว้เป็นสัดส่วน

คำไหว้บูชาพระบรมธาตุ

นโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

พิมพา ธะชัคคะ ปัพพะเต นะจุฬาธาตุ จิรงมะหาคะมานะ มามิหัง อะหัง วันทามิ สัพพะทา

ที่อยู่ : ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย