ขอเชิญร่วมบุญปิดทองคำแท้องค์หลวงปู่ดู่ทรงจับเข่าแผ่เมตตาบารมี  หน้าตัก 16 นิ้ว

Home >> ขอเชิญร่วมบุญปิดทองคำแท้องค์หลวงปู่ดู่ทรงจับเข่าแผ่เมตตาบารมี  หน้าตัก 16 นิ้ว

บุญสำเร็จแล้ว ขอเชิญอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับ สาธุ

>>>ปิดกองบุญ<<<

ปิดทองคำแท้องค์หลวงปู่ดู่ทรงจับเข่าแผ่เมตตาบารมี
หน้าตัก 16 นิ้ว จำนวน 2 องค์

-ถวายพ่อแม่ครูจารย์
พระเดชพระคุณหลวงตาม้า 1 องค์
-ถวายห้องสวดมนต์
สถานอมตะธรรมพุทธพรหมปัญโญ 1 องค์

กองบุญละ 10 บาท/1แผ่น
ใช้ทองคำประมาณ 2,000 แผ่น

 

อานิสงส์ทำบุญด้วยทองคำ
1.เมื่อเกิดไปในภพใดชาติใด สมบัติใดที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเลิศที่สุด
เท่าที่นมุษย์พึงมีในยุคนั้นเราจะเป็นผู้ครองครองสมบัตินั้น เพราะได้ทำบุญด้วยทองคำซึ่งขึ้นชื่อว่า เป็นธาตุที่เลิศที่สุด

2.สามารถเข้าถึงฐานะแห่งความเป็นมหาเศรษฐี ที่ถึงพร้อมด้วยโภคทรัพย์สมบัติอันมากมาย เพราะได้บริจากทรัพย์ไว้ในพระพุทธศาสนา และเนื้อนาบุญอันเลิศ

3.เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยรูปสมบัติอันงดงาม ตั้งแต่เกิดจนสิ้นอายุขัย เพราะทำบุญด้วยทองคำ ซึ่งเป็นธาตุที่งามอยู่ในตังเองตั้งแต่เริ่ม และมีความงามเป็นอมตะ ไม่หมองคล้ำ ผุกร่อน แม้กาลเวลาจะผ่านไปเป็นพันๆปี

4.เกิดในตระกูลสูง เข้าถึงฐานนะอันสูงส่ง เป็นที่เคราพนับถือเกรงใจของเหล่านมุษย์และเทวา เพราะขึ้นชื่อว่าบูชาบุคคลที่ควรบูชา ซึ่งเป็นมงคลอันสูงสุด

5.เป็นผู้มีบุตร บริวาร ให้ความเคราพกตัญญู อยู่ในโอวาท เพราะได้ทำทานด้วยความเคราพ ความกัตญญูที่มีต่อ มหาปูชนียาจารย์

6.เป็นผู้มีปัญญาเป็นเลิศ เพราะ ได้ทำทานที่ประกอบไปด้วยปัญญา บูชาผู้ที่ปัญญาถึงพร้อมด้วยวิชชา และ จรณะ

7.ขึ้นชื่อว่าสายบุญเชื่อมกับมหาปูชนียาจารย์ และธรรมใดที่ท่านบรรลุ ก็จะสามารถบรรลุตามอย่างท่านได้โดยง่าย สามารถเข้าถึงนิพพานและที่สุดแห่งธรรมได้โดยง่าย

8.เป็นผู้มีสัมมาทิฐิ เกิดในปฏิรูปเทส ในดินแดนที่พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรื่อง เพราะได้สร้างเหตุแห่งความเจริญไว้ในพระพุทธศาสนา

9.หลังจากละโลกแล้ว ได้ไปเสวยทิพย์สมบัติอันเป็นเลิศ ถึงพร้อมด้วยลาภ ยศ สรรญเสริญ สุข ในทิพย์วิมาน ฯลฯ

%d bloggers like this: