บอกบุญเครื่องสูบน้ำระบายน้ำขัง

Home >> บอกบุญเครื่องสูบน้ำระบายน้ำขัง
น้ำท่วมวัด
🔥แจ้งบอกบุญด่วน🔥
บุญปลดทุกข์
เนื่องด้วย มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง
เพื่อการป้องกันน้ำท่วมขังภายในพื้นที่
สถานอมตะธรรมพุทธพรหมปัญโญ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
จึงขออนุญาตบอกบุญเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่
จำนวน 80 กองบุญๆละ 1,000 บาท
ร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธา
📖 บัญชี ธ.กสิกรไทย สาขา ตาคลี
เลขบัญชี 061-1-82750-4
ชื่อบัญชี มูลนิธิสถานอมตะธรรม
เพิ่มเพื่อน

แจ้งร่วมบุญ

ยังขาดปัจจัยอีกประมาณ 50,000 บาท