แสงสายบุญเป็นอย่างไร

Home >> แสงสายบุญเป็นอย่างไร


บทความธรรมะ หลวงตาม้าสอนศิษย์

มีโยมคนหนึ่งมาหาหลวงปู่ดู่ แล้วก็บอกว่าทำไมหลวงปู่มีแสงสายบุญไหลเข้าออกตลอด ยังไม่เข้าใจว่าแสงสายบุญที่ไหลเข้าออกผ่านตัวหลวงปู่ คืออะไร

แสงสายบุญเป็นแสงสว่าง ก็คือสว่างวาบเวลาหายใจเข้า มันมาจากรูปลักษณ์ที่ท่านทำไว้ หรือที่เราทำไว้

หลวงปู่ดู่ท่านกล่าวไว้ว่า “การสร้างพระพุทธรูปนั้นจะมีอานิสงส์มาก แม้จะองค์เล็กเท่าต้นหญ้าคา ก็จะมีอานิสงส์ถึง 5 กัป ตัวอย่างเช่น คนที่สร้างหลวงพ่อโสธร หลวงพ่อบ้านแหลม ตอนนี้เขาเหล่านั้นยังเป็นเทพบุตรเทพธิดา และพรหมในชั้นต่าง ๆ เสวยความสุขอย่างไม่มีจบสิ้น เพราะผลบุญที่ได้นี้มันต่อเนื่อง เมื่อมีคนไปกราบไปไหว้หลวงพ่อที่หนึ่ง สายบุญเหล่านั้นก็จะไหลไปยังเทพบุตรเทพธิดาอย่างต่อเนื่องเหมือนสายน้ำตก แกก็ลองนึกดูเถิดว่าวัน ๆ หนึ่งมีคนไปกราบหลวงพ่อเหล่านั้นมากเพียงไร คณะใดกลุ่มใดมีศรัทธาจะสร้างเพื่อเป็นกุศลต่อตนเองและส่วนรวม”

คนที่มาหล่อพระนี่ถ้าอารมณ์ดีแสงสว่างเข้าทุกลมหายใจเข้าออก จนกว่าพระองค์นี้จะเป็นผง นี่แค่องค์เดียวนะ ถ้าเราหล่อสักสิบองค์ล่ะ แต่ต้องอารมณ์ดีนะ

หากเรานึกในสิ่งดีๆ จิตจะเพิ่มแต่ในสิ่งที่ดีๆ

อย่าจุดประกายในสิ่งที่ไม่ดี เพราะจิตจะเพิ่มในสิ่งที่ไม่ดี

อย่ามัวนึกแต่กรรมเก่าในอดีต มันทำให้เราเศร้าหมอง

การคิดถึงในสิ่งที่ไม่ดีนอกจากกรรมจะเข้าเราเร็ว

ตามสิ่งที่เราคิดแล้วยังทำให้เราตายผ่อนส่ง

คือตายเร็วกว่ากำหนดอีกด้วย

ทุกวันนี้เราฝึกไว้เพื่อเตรียมตัวตาย

ถ้าไม่ฝึกไว้ เวลาตาย มันจะเคว้งไม่รู้จะไปไหน

การฝึกสมาธิไม่เกี่ยวกับการนั่งนานหรือไม่นาน

แต่เกี่ยวกับว่า ทำแล้วอารมณ์สบายๆใหม

อย่าจมอยู่กับความเศร้าหมอง…

ไม่มีใครไม่มีทุกข์เกิดมาก็ทุกข์

เพียงแต่ว่าจะทุกข์มากหรือทุกข์น้อย

ผู้ปฎิบัติธรรมให้ดูที่จิตอารมณ์ดีจิตสบาย

ไปไหนก็มีแต่คนรักทำอะไรก็มีแต่คนช่วยเหลือ

ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้ ไม่มีอะไรที่เกินกำลัง

คนมีกำลัง มีบุญคิดอะไรก็ได้หมด เหมือนเรามีสตางค์จะไปกดเมื่อไรก็ได้ มันมีสมบัติไม่มีประมาณทั้งทางโลกและทางธรรม ทั้งบุญฤทธิ์และอิทธิฤทธิ์

การบันทึกบุญอยู่ที่อารมณ์ หากอารมณ์ดี

ก็จะบันทึกบุญได้ตลอด หากอารมณ์ไม่ดี

จะบันทึกบุญไม่ได้เลย…

การเวียนว่ายตายเกิด ในช่วงที่เกิดเป็นมนุษย์ จะมารับเศษกรรมในอดีต และมาทำเพิ่มใหม่ต่อไปทั้งดีและไม่ดี พอตายไปก็จะไปรับกรรมตอนที่ทำอยู่ในมนุษย์ ทั้งดีและไม่ดี แต่ถ้าเราฝึกจิต โดยการทำกรรมฐานไปเรื่อยๆ เราก็จะรู้แล้วว่าเราจะเกิดหรือไม่เกิด หรือสิ่งไหนดี สิ่งไหนไม่ดี หลวงตาท่านสอนว่า “พวกเราตายแน่ๆ และเกิดแน่ๆ”

จะเดิน.. นั่ง.. กิน.. แม้แต่ตอนนอน ภาวนาไว้ อย่าได้ขาด..

ปฏิบัติทุกลมหายใจเข้าออกทรงอารมณ์ดีดี

อย่าให้กระแสไม่ดี เข้ามากระทบ…

หลวงตาม้า วิริยธโร วัดถ้ำเมืองนะ

%d bloggers like this: