เทวดาประจำตัวมีทุกคนไหมและมีกี่องค์

Home >> เทวดาประจำตัวมีทุกคนไหมและมีกี่องค์

เทวดาประจำตัว

เทวดาประจำตัว ถ้าคนทำกรรมฐานเทวดามีเพียบ มีเป็นโกฏ คนที่ทรงอารมณ์ดีๆมี เทวดา ภูมิทั้งหลายติดตามนับเป็นโกฏ ถ้าอย่างเรานี่มีอยู่ตอนสวดมนต์ อามรมณ์ดีก็มี ถ้าอารมณ์ฉุนเฉียวเขาไม่มาเพราะเขาเจ็บ เขาไม่สบาย เขาไม่อยู่ใกล้ เหมือนคนอารมณ์ดีใครก็อยากอยู่ใกล้ คนอารมณ์ไม่ดีใครก็ไม่อยากอยู่ใกล้ มนุษย์เปลี่ยนอารมณ์ได้ให้รีบเปลี่ยนนะ ต้องเปลี่ยนตอนยังมีรูปมีนามอย่าให้ชินกับอารมณ์ไม่ดี เวลาตายแล้วอารมณ์ไม่ดีนี่เสร็จเลยนะ อย่าไปนับเวลาในโลกมนุษย์ เป็นร้อยเป็นพันปี หลวงปู่ดู่ท่านว่าให้ฝึกไว้เตรียมตัวตาย

อารมณ์ไม่ดีความสว่างของจิตก็ไม่มีเพราะฉนั้นสวดมนต์บ่อยๆนึกถึงพระบ่อยๆมันเป็นการเบนกระแสที่ไม่ดีอย่าให้อารมณ์ไม่ดีมันอยู่นานถ้านานมันจะกินธาตุเรา

เวลาจิตเราอยู่ในบุญอยู่กับพระที่เราสร้าง เทวดาก็น้อมมาด้วย พลังงานของพระท่านก็ไปที่เทวดาด้วย ประโยชน์ประมาณไม่ได้

หลวงตาม้า วิริยธโร

%d