บุญน้ำไหลคืออะไร

Home >> บุญน้ำไหลคืออะไร

พระอาจารย์วรงคต วิริยธโร (หลวงตาม้า)

“บุญน้ำไหลคืออารมณ์สบาย ชาตินี้ทำบุญอะไรไว้ถ้าอารมณ์สบายลมหายใจเข้าออกก็บันทึกบุญที่เคยทำไว้ เคยสร้างอะไรไว้ไหม เคยแนะนำให้คนสวดมนต์ภาวนาไหม เคยชวนคนทำความดีไหม แล้วเขาทำเหมือนกับเราแนะนำไหม นั่นแหละมันจะไหลตลอดเวลา จะหยุดไหลก็ต่อเมื่ออารมณ์ไม่ดี มันก็บันทึกสิ่งที่ไม่ดีเข้าไปเพราะจิตเป็นตัวบันทึก รูปนามเป็นัวก่อกรรมดีและไม่ดีเข้าใจไหม นั่นคือน้ำมันก็ไหลเพราะอารมณ์มันดี บุญที่เราเคยทำไว้ในอดีตมันก็ไหลเข้าทุกลมหายใจเข้าออก อย่างเราให้ทานรักษาศีล เจริญภาวนา ทานเราเคยสร้างอะไรไว้เยอะแยะ แนะนำให้คนเขาทำความดีทั้งหมดน่ะ กระจายความดีไปทั้งหมดน่ะ พอคนเขาทำบุญมันก็เข้า
มันรวมจากอดีตมาปัจจุบันแล้วก็ไปอนาคต เขาเรียกบุญน้ำไหล…”

ถอดเทปบันทึกเสียงธรรม หลวงตาม้า วิริยธโร โดยทีมงานสถานอมตะธรรม

%d bloggers like this: