ทำอย่างไรกับกรรมในอดีต?

Home >> ทำอย่างไรกับกรรมในอดีต?
สร้างโรงทาน
ถาม: การแก้กรรม ทำได้จริงหรือ?
หลวงตาม้า: คนเรามีกรรมเป็นแดนเกิด ไม่มีใครแก้ได้หรอก หลวงปู่สอนหลวงตาว่า เอ็งไปสะเดาะเคราะห์ มันจะได้เรื่องอะไร กระแสอยู่ที่จิต พลังงานอยู่ที่การกระทำ ถ้าเราบันทึกกระแสบุญบ่อยๆ และถ้าบันทึกตอนที่จิตเรานิ่งๆ พลังงานที่ไม่ดีจะเข้าไม่ได้ ถ้าจิตคิดถึงบุญตลอดเวลา กระแสกรรมก็จะเข้าไม่ได้ แต่ถ้าสวดไปด้วยคิดเรื่อยเปื่อยไปด้วย จะได้เพียงครึ่งเดียว ต้องจ่อเข้าไปจริงๆ และถ้าจิตนิ่งๆจริงๆ กระแสจิตและกระแสแห่งกัมมัฏฐานจะเป็นสายใย เมื่อคิดถึงเมื่อไรจิตจะอยู่เลย อย่างนี้เรียกว่าการเบนกระแส แก้ไม่ได้แต่เบนได้

 

ถาม: เราจับพลังงานพระเพื่ออะไร?
หลวงตาม้า: เวลานึกถึงพระ นึกถึงหลวงปู่ จิตของเราจะอยู่ที่พระ อยู่ที่หลวงปู่ เป็นไตรสรณคมน์ ปิดกั้นพลังงานไม่ดีได้ หลวงปู่ให้เรากำพระระลึกถึงพระบ่อยๆ เป็นกุศโลบายให้จิตเราแนบแน่นกับพลังงานดี ใช้หลบพลังงานที่ไม่ดี (เช่น กรรมไม่ดี เพราะขณะที่จิตติดพระ พลังงานอื่นจะเข้าแทรกไม่ได้) และถ้าจิตติดอยู่กับคำสวด ก็เป็นการพักจิตไปด้วย

 

ถาม: ทำอย่างไรให้ได้บุญเยอะๆ?
หลวงตาม้า: ทำจิตให้สบายๆทั้งวัน ทรงอารมณ์บุญ บุญที่เกี่ยวเนื่องกับเราจะเข้ามาเอง อย่ามัวนึกแต่กรรมเก่าในอดีต มันทำให้เราเศร้าหมอง ให้เบนกระแส อารมณ์ดี จิตสบาย สวดมนต์ จิตเป็นสุข เป็นปิติ ปิดอบายภูมิไม่ตกนรก กำพระสวดมนต์ นึกถึงพระ จิตจะชิน ถ้าไม่ฝึกไว้ เวลาตาย มันจะเคว้งไม่รู้จะไปไหน

cr : ถามตอบปัญหาธรรม หลวงตาม้า วัดพุทธพรหมปัญโญ : วัดถ้ำเมืองนะ
%d