พระอาจารย์ ปฏิภาณ สันตจิตโต โทร. 099-909-5141 (ผู้ดูแลโครงการ)

อ.เบ๊นซ์ โทร. 095-474-5466

สถานอมตะธรรม
ติดต่อทางไลน์ สถานอมตะธรรมฯ

การเดินทางมาสถานธรรม

การเดินทางมาหล่อพระ

ติดตามเส้นทางด้วย GPS คลิกที่นี่