ขอเชิญร่วมหล่อหลวงปู่ดู่ส่วนเศียร เนื้อทองเหลือง หน้าตัก 5.55 เมตร

Home >> ขอเชิญร่วมหล่อหลวงปู่ดู่ส่วนเศียร เนื้อทองเหลือง หน้าตัก 5.55 เมตร

หลวงปู่ดู่

“เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพหล่อ”
หลวงปู่ดู่ หน้าตัก 5.55 เมตร
(เนื้อทองเหลืององค์ใหญ่ที่สุดในโลก)
🔥กองบุญละ 100,000 บาทต่อ1ชิ้นส่วน
ได้ติดชื่อ 10 ชื่อและได้รับหลวงปู่ดู่ 9นิ้วปิดทองคำแท้ 1 องค์
🔥กองบุญละ 10,000 บาทได้ติดชื่อ 1 ชื่อ
ร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาที่
061-1-82750-4
กสิกรไทย สาขา ตาคลี
ชื่อบัญชี มูลนิธิสถานอมตะธรรม
เพิ่มเพื่อน

แจ้งร่วมบุญ

แบบแปลนอาคาร

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพกองบุญ 10,000 บาท