ขอเชิญร่วมบุญสร้างอาคารประกอบพิธี

Home >> ขอเชิญร่วมบุญสร้างอาคารประกอบพิธี

เพิ่มเพื่อน

แจ้งร่วมบุญ

เพิ่มเพื่อน

แจ้งร่วมบุญ

บอกบุญสร้างอาคารประกอบพิธีขนาด 35×15 เมตร เป็นต้นบุญใหญ่เพื่อใช้หล่อพระ สวดมนต์ อบรม และ ประดิษฐาน สมเด็จองค์ปฐม 4 ศอก ปิดทองคำแท้ ณ สถานอมตะธรรมพุทธพรหมปัญโญ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 

🙇รับเจ้าภาพอุปถัมภ์  ติดชื่ออาคารเป็นชื่อตระกูล หรือชื่อคณะ ตามแต่ประสงค์ เป็นป้ายขนาดใหญ่เหนือทางเข้าอาคาร (มีเจ้าภาพแล้ว)

🙇รับเจ้าภาพร่วม สลักชื่อที่เสาทั้งครอบครัว (5ชื่อ) รับจำนวน 50 กองๆละ 20,000 บาท

ร่วมบุญ 350 บาท รับพระที่ระลึกพร้อมประคำ 1 เส้น

ร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธา
📖 บัญชี ธ.กสิกรไทย สาขา ตาคลี
เลขบัญชี 061-1-82750-4
ชื่อบัญชี มูลนิธิสถานอมตะธรรม
เพิ่มเพื่อน

แจ้งร่วมบุญ