ขอเชิญร่วมบุญพระแก้ว 5 พระองค์

Home >> ขอเชิญร่วมบุญพระแก้ว 5 พระองค์

พระแก้ว 5 พระองค์

พระแก้ว 5 พระองค์

พระพุทธเจ้าในภัทรกัป

ภัทรกัปอันเจริญ คือ กัปปัจจุบัน มีพระพุทธเจ้าถึง ๕ พระองค์
ได้แก่ พระกกุสันธพุทธเจ้า พระโกนาคมนพุทธเจ้า พระกัสสปพุทธเจ้าพระสมณโคดมพุทธเจ้า และพระศรีอาริยเมตไตรยพุทธเจ้า
ประดิษฐาน
ณ อาคารบรมครูเหนือเศียรเกล้า
สถานอมตะธรรมพุทธพรหมปัญโญ
สาขาตาคลี จ.นครสวรรค์
รับเจ้าภาพกองบุญละ 5000 บาท
องค์ละ 10 กองบุญ
เจ้าภาพได้ติดชื่อที่หน้าฐานพระ
หรือร่วมบุญตามจิตศรัทธาได้ที่ บัญชี ธ.กสิกรไทย สาขา ตาคลี
เลขบัญชี 061-1-82750-4
ชื่อบัญชี มูลนิธิสถานอมตะธรรม
เพิ่มเพื่อน

แจ้งร่วมบุญ


พระกกุสันธพุทธเจ้า

พระกกุสันธพุทธเจ้า

พระกกุสันธพุทธเจ้า


พระโกนาคมพุทธเจ้า

พระโกนาคมพุทธเจ้า

พระโกนาคมพุทธเจ้า


พระกัสสปพุทธเจ้า

พระกัสสปพุทธเจ้า


พระศากยมุนีโคดมพุทธเจ้า

พระศากยมุนีโคดมพุทธเจ้า

พระศากยมุนีโคดมพุทธเจ้า


พระอริยเมตตรัยพุทธเจ้า

พระอริยเมตตรัยพุทธเจ้า

พระอริยเมตตรัยพุทธเจ้า


“บุญ ทำชาติเดียวใช้ได้เป็นอสงไขย”
พระแก้ว 5 พระองค์