บุญถวายไฟ

🔥เชิญร่วมบุญแห่งความหวัง🔥
ร่วมถวายไฟสปอร์ตไลค์แบบโซล่าเซลล์ขนาดใหญ่ จำนวน 100 ชุด
ติดตั้งบริเวณอุทยานสมเด็จองค์ปฐมบรมมหาจักรพรรดิ
หน้าตัก 4 ศอก 199 องค์
(ชุดแรกติดตั้ง 100 องค์)
เพื่อเป็นแสงสว่างในความมืด
เพื่อเทวดา มนุษย์ และสัตว์ทั้งหลายจะได้พึ่งพิง ได้เคารพสักการะองค์พระ
😾กองบุญละ 2500 บาท คลิกดูรายชื่อเจ้าภาพ 
จำนวน 100 กองบุญ
ร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาที่
หมายเลขบัญชี 061-1-82750-4
กสิกรไทย สาขา ตาคลี
ชื่อบัญชี “มูลนิธิสถานอมตะธรรมพุทธพรหมปัญโญ

เพิ่มเพื่อน

อานิสงส์ของการถวายดวงไฟ

1. ย่อมเป็นผู้รู้คุณของพระรัตนตรัย ทำให้มีศรัทธามั่นคง

2. เป็นผู้มีความเคารพ มีสัมมาคารวะ

3. เป็นผู้มีดวงตาสดใส สวยงาม มองได้ไกล ดวงตาบริสุทธิ์บริบูรณ์

4. ทำให้เป็นผู้มีทิพยจักษุ (ตาทิพย์)

5. มีผิวพรรณผ่องใส มีจิตใจสดชื่นเบิกบาน

6. มีรัศมีกายสว่างไสว มีสติสัมปชัญญะ ไม่ประมาทในชีวิต

7. ทำให้มีปัญญาเฉลียวฉลาด มีปฎิภาณว่องไว แตกฉานในสรรพวิชชาทั้งทางโลกและทางธรรม

8. ย่อมไม่ไปเกิดในทุคติ

9. ย่อมได้ดวงตาเห็นธรรม บรรลุมรรคผลนิพพานโดยง่าย

ถวายไฟ

ถวายไฟหลวงปู่ดู่