กิจกรรมฟอกกายฟอกจิต

Home >> กิจกรรมฟอกกายฟอกจิต

หลวงปู่ดู่

เปิดรับสมัครเข้าอบรมโครงการฟอกกายฟอกจิต

ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2565 ณ สถานอมตะธรรมพุทธพรหมปัญโญ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

ตารางเวลา
วันเสาร์ที่ 3
10 โมงเช้า
ลงทะเบียนพร้อมตรวจ ATK
จัดของเข้าห้องพัก
เตรียมความพร้อมเข้ารับการอบรม
12.30 น. สวดมนต์
14.00 น. อบรมแนวทางฟอกกายฟอกจิต
17.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น อบรมแนวทางฟอกกายฟอกจิต
21.00 น. นอน
วันอาทิตย์ที่ 4
6 โมงเช้า สวดมนต์ทำวัตรเช้า
7 โมงเช้า ทำกิจกรรมส่วนตัว
9 โมงเช้า เตรียมหล่อพระสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 4 ศอก
11 โมง เดินทางกลับบ้าน
ค่าตรวจ ATK 100 บาท
**ชุดสุภาพ ไม่จำกัดสี
**ยาและของใช้ส่วนตัวเตรียมมาเอง
**มีร้านกาแฟ ร้านค้าให้บริการ

ค่าตรวจ ATK 100 บาท **ชุดสุภาพ ไม่จำกัดสี **ยาและของใช้ส่วนตัวเตรียมมาเอง

เพิ่มเพื่อน

สอบถามรายละเอียด

ภาพกิจกรรมฟอกกายฟอกจิตที่ผ่านมา