กิจกรรมฟอกกายฟอกจิต

Home >> กิจกรรมฟอกกายฟอกจิต

เปิดรับสมัครเข้าอบรมโครงการฟอกกายฟอกจิต

ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2565 ณ สถานอมตะธรรมพุทธพรหมปัญโญ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

ตารางเวลา

วันเสาร์ที่ 2

10 โมงเช้า ลงทะเบียนพร้อมตรวจ ATK จัดของเข้าห้องพัก เตรียมความพร้อมเข้ารับการอบรม

12.30 น. สวดมนต์

14.00 น. อบรมแนวทางฟอกกายฟอกจิต

17.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น อบรมแนวทางฟอกกายฟอกจิต

21.00 น. นอน

วันอาทิตย์ที่ 3

6 โมงเช้า สวดมนต์ทำวัตรเช้า

7 โมงเช้า ทำกิจกรรมส่วนตัว

9 โมงเช้า เตรียมหล่อพระ

11 โมง เดินทางกลับบ้าน

ค่าตรวจ ATK 100 บาท **ชุดสุภาพ ไม่จำกัดสี **ยาและของใช้ส่วนตัวเตรียมมาเอง

%d bloggers like this: